Обявления по Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

 

Малка обществена поръчка за доставка на материали и консумативи в 170 СОУ "Васил Левски"
материали и консумативи по проект "УСПЕХ"
малка обществена поръчка в 170 СОУ (407 KB)
пояснение (24 KB)
заповед за комисия по НВМОП (282 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


ОУ "Мати Болгария"
Доставка на канцеларски материали, материали и консумативи за нуждите на ОУ "Мати Болгария" и изпълнението на Проект BG051PO001-4.2.05-0001 BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ"
Покана (303 KB)
Количествена сметка по артикули (999 KB)
Дата на валидност: 2012-02-17


Доставка на материали в ПГТС "Арх.Й.Миланов"-Перник
писмо-покана (542 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на матреиали в ЕГ Пловдив
Писмо -покана до всички заинтересовани лица (343 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.2 (310 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.3 (289 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.4 (294 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.5 (340 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.6 (314 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.7 (334 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.8 (351 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.9 (320 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.10 (162 KB)
Дата на валидност: 2012-02-20


Доставка на материали в 96 СОУ , г. София
Писмо-покана
Писмо-покана (740 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


„Доставка на материали и консумативи в 56. СОУ"
Писмо-покана (583 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на материали и консумативи в 140 СОУ
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали и консумативи в І СОУ " Свети Седмочисленици" гр.Търговище
Заповед (744 KB)
Писмо - покана (462 KB)
Обобщена справка (520 KB)
Декларация на кандидата (258 KB)
Оферта за участие (259 KB)
Техническа оферта (265 KB)
Ценова оферта (254 KB)
ново (240 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


"Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и тонер"
Дата на валидност: 2012-02-21


Обявление за обществена поръчка за доставка на материали в 90 СОУ, София
проект-договор-90 СОУ (279 KB)
декларация 90 СОУ (260 KB)
техн. оферта 90 СОУ (261 KB)
ценова оферта 90 СОУ (255 KB)
оферта 90 СОУ (259 KB)
справка материали 90 СОУ (418 KB)
писмо покана 90 СОУ (283 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


заповед на директора на ЕГПловдив
заповед на директора на ЕГПловдив (435 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект "УСПЕХ" в І ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
декларация от кандидата (258 KB)
покана-1 (634 KB)
покана-2 (555 KB)
оферта (256 KB)
ценова оферта (253 KB)
техническа оферта (264 KB)
материали -1 (660 KB)
материали-2 (600 KB)
материали-3 (710 KB)
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НОВО (248 KB)
договор - образец (213 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ" БЛАГОЕВГРАД
заповед (202 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ" БЛАГОЕВГРАД
документи (804 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ" БЛАГОЕВГРАД
писмо покана (153 KB)
писмо покана (159 KB)
писмо покана (150 KB)
писмо покана (147 KB)
писмо покана (159 KB)
писмо покана (187 KB)
писмо покана (144 KB)
писмо покана (195 KB)
писмо покана (63 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на метериали и консумативи по проект "УСПЕХ" във Втора английска езикова гимназия "Томас джеферсън", гр. София
Документация за провеждане на процедура по чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП (600 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


доставка на канцеларски материали, консумативи и други сходни материали за нуждите на ПМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък
Заповед № РД 09-671/09.02.2012 г. на директора на ПМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък (830 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


Договор за доставка на материали (379 KB)
Договор за доставка на материали (378 KB)
Договор за доставка на материали (378 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


Социално-педагогически интернат "Христо Ботев"
Дата на валидност: 2012-06-11


Дата на валидност: 2012-02-21


Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на материали, консумативи-ПГТЛП гр. Омуртаг
документи (372 KB)
приложения (375 KB)
Покана (694 KB)
Дата на валидност: 2012-02-28


Доставка на материали и консумативи в 88СОУ "Димитър Попниколов" гр.София
Приемаме оферти за извършване на външни услуги
Заповед на директора на 88СОУ (393 KB)
Образци на документи до всички заинтересовани страни (499 KB)
Писмо - покана на 88СОУ (736 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ за участие в процедура по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП в 73. СОУ "Владислав Граматик" - София
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ за участие в процедура по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (647 KB)
Заповед за провеждане на процедура за доставка (252 KB)
Количествена сметка (338 KB)
Заповед за назначаване на комисия (290 KB)
Протокол на комисия (250 KB)
Заповед за удължаване на срок (255 KB)
Дата на валидност: 2012-03-06


Доставка на материали в Средно общообразователно училище "Гео Милев" - град Варна
Писмо-покана
Дата на валидност: 2012-02-23


„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ ” за СОУ „Васил Левски”, гр. Долни чифлик”
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в 136 ОУ "Любен Каравелов"
ПОКАНА (667 KB)
ОФЕРТА (708 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (490 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ ” за СОУ „Васил Левски”, гр. Долни чифлик”
Покана (672 KB)
Ценова оферта (265 KB)
Декларация на кандидата (260 KB)
Оферта (258 KB)
Техническа оферта (265 KB)
Проект договор (283 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в Средно общообразователно училище "Гео Милев" - град Варна
Писмо-покана (495 KB)
Обобщена справка материали (603 KB)
Образци на документи (509 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


ПГИИ Джон Атанасов гр.Търговище
Доставка на материали и консумативи за ПГИИ Джон Атанасов
Декларация на кандидата (206 KB)
Оферта (205 KB)
Техническа оферта (212 KB)
Ценова оферта (215 KB)
Проект-договор (461 KB)
Обобщена справка материали (393 KB)
ПИСМО-ПОКАНА (461 KB)
Заповед (151 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


ПОКАНА
(827 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


ОУ"Йордан Йовков"-гр.Ямбол-Доставка на материали и косумативи за изпълнение на проект"Да направим училището привлекателно за младите хора"
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали в ПГПТ Лом
Писмо - покана (268 KB)
Документи на кандидата (344 KB)
заявка материали (395 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на материали в ПГПТ Лом
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на материали в 37 СОУ
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проек"Да направим училището привлекателно за младите хора" УСПЕХсхемаBG 051PF001-4.2.05-0001
Писмо покана (257 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА 78 СОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - ГР. БАНКЯ
ПОКАНА (811 KB)
ПОКАНА (957 KB)
ПОКАНА (705 KB)
ПОКАНА (908 KB)
Документи (290 KB)
МАТЕРИАЛИ (389 KB)
ПОКАНА (858 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на материали на 33 Езикова гимназия "Света София"
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали и консумативи в 150 ОУ Цар Симеон - гр. София
ДОКУМЕНТИ (708 KB)
ПОКАНА (173 KB)
ПОКАНА (138 KB)
ПОКАНА (172 KB)
ПОКАНА (91 KB)
ПОКАНА (151 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (912 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (851 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на материали на 33 ЕГ "Света София"
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали в 33 ЕГ "Света София"
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали в 33 ЕГ "Света София"
Оферта за участие (205 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали в 33 ЕГ "Света София"
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали в 33 ЕГ "Света София"
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали в 33 ЕГ "Света София"
Дата на валидност: 2012-02-22


105 СОУ "Атанас Далчев"
Доставка на материали и консумативи
Покана (837 KB)
Стр.6 към Писмо - покана с подпис и печат (609 KB)
Стр.17 към Писмо - покана с подписи и печат (392 KB)
Дата на валидност: 2012-02-27


Доставка на материали и консумативи за 12 СОУ Цар Иван Асен - гр.София
ОФЕРТА ДОКУМЕНТИ (286 KB)
ОФЕРТА ДОКУМЕНТИ (285 KB)
ОФЕРТА ДОКУМЕНТИ (286 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (351 KB)
ПОКАНА (607 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на консумативи и материали
Дата на валидност: 2012-02-23


доставка на материали за ПМГ"Екзарх Антим І", Видин
писмо-покана (343 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


доставка на материали за ПМГ"Екзарх Антим І", Видин
опис на материалите (43 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


доставка на материали за ПМГ"Екзарх Антим І", Видин
необходими документи (337 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на материали в ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" гр. Севлиево
Заповед на директора - НВМОП проект УСПЕХ (668 KB)
Справка материали (477 KB)
Писмо - покана проект УСПЕХ (706 KB)
Образец-декларация на кандидата (254 KB)
Образец оферта кандидат (254 KB)
Образец техническа оферта (254 KB)
Образец ценова оферта (264 KB)
Проекто-договор за доставка на уч.материали, пособия и консумативи (276 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали ОУ"Алеко Константинов", Пловдив
Покана (690 KB)
Документация (451 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


108 СОУ
Писмо-покана
Покана за доставка на материали (696 KB)
Дата на валидност: 2012-02-27


Доставка на материали и консумативи за 133 СОУ А. С. Пушкин - гр.София
ДОКУМЕНТИ (351 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (403 KB)
ПОКАНА (274 KB)
ПОКАНА (568 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в 33 Езикова гимназия "Света София"
Дата на валидност: 2012-02-22


32 СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ПИСМО-ПОКАНА; ЗАЯВЛЕНИЕ; ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА; ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА; ЦЕНОВА ОФЕРТА; ЗАПОВЕД; ДОГОВОР И ДР. (481 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ (493 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ (614 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Малка обществена поръчка за доставка на материали и консумативи в 40 СОУ "Луи Пастьор"
материали и консумативи по проект "УСПЕХ"
Писмо - покана (642 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали и консумативи за 139 ОУ Захари Круша - гр. София
МАТЕРИАЛИ (398 KB)
ДОКУМЕНТИ (708 KB)
ПОКАНА (919 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


Документи за кандидатстване
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на материали и консумативи за 163 ОУ Черноризец Храбър - гр. София
ПОКАНА (316 KB)
ДОКУМЕНТИ (708 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (651 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Дата на валидност: 2012-02-24


Х ОУ "Алеко Константинов" Перник
материали и консумативи по УСПЕХ
обобщена заявка (547 KB)
писмо - покана (286 KB)
заповед (271 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


ОУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" - ВАРНА
заповед на директора (445 KB)
писмо-покана (628 KB)
обобщена справка-материали (620 KB)
оферта (257 KB)
техническа оферта (260 KB)
ценова оферта (255 KB)
образец декларация (258 KB)
договор доставка (280 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на мате,иа.и ОУ"А.Константинов"л П.овдив
materiali (772 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


доставка на материали в ОУ"Антон Страшимиров"гр.Бургас
Писмо -Покана (569 KB)
Протокол за класиране на доставчици - процедура по чл.2, ал.1, т.2от НВМОП (293 KB)
Заповед на директора (223 KB)
Заповед на директора (223 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Осмо СОУ "Арсени Костенцев"
процедура по проект УСПЕХ
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали и консумативи за 79 СОУ
Заповед по НВМОП (215 KB)
Писмо покана (284 KB)
Образци документи (341 KB)
Приложения 1-6 (426 KB)
Приложения 7-13 (567 KB)
Дата на валидност: 2012-02-27


Доставка на материали и консумативи за 79 СОУ
Дата на валидност: 2012-02-27


Доставка на материали в 33 ЕГ "Света София"
Заповед стр.1 (202 KB)
Заповед стр.2 (207 KB)
Заповед стр.3 (200 KB)
Обобщена справка стр.1 (228 KB)
Обобщена справка стр.2 (244 KB)
Проекто-договор стр.1 (203 KB)
Проекто-договор стр.2 (210 KB)
Проекто-договор стр.3 (209 KB)
Покана стр.1 (203 KB)
Покана стр.2 (209 KB)
Покана стр.3 (205 KB)
Техническа оферта (212 KB)
Оферта за участие (205 KB)
Декларация на кандидата (206 KB)
Ценова оферта (215 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали и консумативи за 59 ОУ Васил Левски - гр.София
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (321 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (405 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (417 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (435 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (101 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (233 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (232 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (233 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (224 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (243 KB)
ДОКУМЕНТИ (708 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (636 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Дата на валидност: 2012-03-02


Доставка на материали в ПМГ "Христо Смирненски" - гр. Перник
Писмо покана (322 KB)
Заповед (359 KB)
Обобщена справка материали (167 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали в 4 ОУ "Проф. Джон Атанасов"
ПИСМО-ПОКАНА (357 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


Малка обществена поръчка за доставка на материали и консумативи в 85 СОУ - гр. София
Доставка на материали за реализиране на Проект "УСПЕХ"
Писмо-покана (577 KB)
Количествена сметка (565 KB)
Образци на документи (530 KB)
Заповед за назначаване на комисия по НВМОП (207 KB)
Заповед на директора (130 KB)
Пояснение (212 KB)
График за тръжните процедури (180 KB)
Протокол (236 KB)
Протокол (274 KB)
Дата на валидност: 2012-02-27


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ В 109 ОУ
ПИСМО - ПОКАНА (615 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали и консумативи за 69 СОУ Д. Маринов - гр. София
ДОКУМЕНТИ (708 KB)
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ (518 KB)
ПОКАНА (975 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на материали за
ПОКАНА (418 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали и консумативи за 89 ОУ Д-р Хр. Стамболски - гр. София
ДОКУМЕНТИ (708 KB)
ПОКАНА (702 KB)
ПОКАНА (750 KB)
ПОКАНА (615 KB)
ПОКАНА (829 KB)
ПОКАНА (350 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (664 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (663 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (667 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (651 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (715 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (574 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (616 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (662 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (522 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (554 KB)
ПОКАНА (526 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


Малка обществена поръчка за доставка на материали и консумативи в 52 ОУ "Цанко Церковски"
материали и консумативи по проект "УСПЕХ"
Писмо-покана стр. 1 (611 KB)
Писмо-покана стр. 2 (696 KB)
Писмо-покана стр. 4 (493 KB)
Писмо-покана стр. 5 (639 KB)
Писмо-покана стр. 6 (518 KB)
Писмо-покана стр. 7 (562 KB)
Писмо-покана стр. 8 (544 KB)
Писмо-покана стр. 9 (518 KB)
Писмо-покана стр. 10 (542 KB)
Писмо-покана стр. 11 (465 KB)
ДОКУМЕНТИ (708 KB)
Писмо-покана стр. 3 (638 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас
Списък материали и консумативи, необходими по проект "Успех"
Материали - Проект Успех - ПГТ - Бургас (257 KB)
Консумативи - Проект Успех - ПГТ - Бургас (81 KB)
Покана за оферти - ПГТ - Бургас (343 KB)
Дата на валидност: 2012-03-06


доставка на материали в 37 СОУ
покана и материали (642 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка н аматериали в 31 СУЧЕМ "И.Вазов"-София
Покана (836 KB)
Покана (619 KB)
Дата на валидност: 2012-02-29


образци на документи по покана ЕГ
образци на документи по покана ЕГ"Пловдив" (339 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка за нуждите на СОУ "Вичо Грънчаров"-Горна Оряховица
Доставка на канцеларски материали, материали, консумативи и външни услуги за нуждите на СОУ "Вичо Грънчаров" в изпълнението на Проект BG051PO001-4.2.05-0001 BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ"
Писмо-покана (955 KB)
Заповед (358 KB)
Документи (461 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставки на материали и консумативи в V ОУ "Митьо Станев" гр. Стара Загора
Писмо-покана (438 KB)
Обобщена справка материали (402 KB)
Декларация на кандидата (207 KB)
Оферта за участие (206 KB)
Техническа оферта (214 KB)
Ценова оферта (217 KB)
Дата на валидност: 2012-02-29


Доставки на материали и консумативи в V ОУ "Митьо Станев" гр. Стара Загора
Дата на валидност: 2012-02-29


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" град НОВА ЗАГОРА
Доставка на материали, консумативи и външни услуги за изпълнение на ИИД по проект УСПЕХ
ПИСМО - ПОКАНА (725 KB)
Дата на валидност: 2012-02-29


Доставка на материали и консумативи в ОУ "П.Р.Славейков", гр.Варна
писмо-покана (134 KB)
консумативи (176 KB)
материали (307 KB)
Оферта (33 KB)
Ценова оферта (31 KB)
Техническа оферта (38 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали и консумативи за ОУ "Елин Пелин" - Бургас
за нуждите на училището и ИИД по Проект "УСПЕХ"
Приложение2 (197 KB)
Приложение1 (430 KB)
Покана МОП 1 (302 KB)
Покана МОП 2 (408 KB)
Покана МОП 3 (321 KB)
Покана МОП 4 (378 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка материали и консумативи за НПГПТО "М.В.Ломоносов"
Декларация кандидат (550 KB)
Оферта кандидат (565 KB)
Техническа оферта (541 KB)
Ценова оферта (526 KB)
Проекто-договор (957 KB)
Обобщена справка материали (512 KB)
Писмо-покана (299 KB)
Дата на валидност: 2012-03-06


Доставка на материали в ПГТХВТ-Търговище
Заповед (754 KB)
Писмо - покана (140 KB)
Писмо - покана (160 KB)
Писмо - покана (168 KB)
Писмо - покана (123 KB)
Писмо - покана (187 KB)
Писмо - покана (75 KB)
Обобщена справка (122 KB)
Обобщена справка (125 KB)
Обобщена справка (125 KB)
Обобщена справка (133 KB)
Обобщена справка (111 KB)
Декларация на кандидата (32 KB)
Оферта за участие (29 KB)
Техническа оферта (37 KB)
Ценова оферта (27 KB)
Проект за договор (205 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на хранителни продукти в НУ"Хаджи Димитър"с.Селиминово,общ.Сливен
ПИСМО - ПОКАНА (212 KB)
Дата на валидност: 2012-03-02


138 СОУ "Проф.Васил Златарски" София
Заповед (273 KB)
Документи (108 KB)
Покана (598 KB)
Дата на валидност: 2012-02-29


Доставка на материали в Гимназия "Св.Кл.Охридски"-гр.Елхово
Дата на валидност: 2012-02-29


164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" СОФИЯ
Обобщена справка за материали, консумативи и услуги
Обобщена справка за материали, консумативи и услуги (728 KB)
Дата на валидност: 2012-02-28


Доставка на материали, консумативи и външни услуги в ПМГ - Ловеч
Писмо-покана (516 KB)
Справка материали (464 KB)
Придружителни документи (283 KB)
Дата на валидност: 2012-03-15


164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" София
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2 от НВМОП
Писмо-покана стр.1 (814 KB)
Дата на валидност: 2012-02-28


164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" София
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2 от НВМОП
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2 от НВМОП стр 3 (766 KB)
Дата на валидност: 2012-02-28


164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" София
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2 от НВМОП
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2 от НВМОП стр4 (911 KB)
Дата на валидност: 2012-02-28


164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" София
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2 от НВМОП
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2 от НВМОП стр2 (928 KB)
Дата на валидност: 2012-02-28


Доставка на материали и консумативи в 23 СОУ "Фр.Ж.Кюри"
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (241 KB)
ПИСМО - ПОКАНА (687 KB)
Дата на валидност: 2012-02-29


Доставка на материали за 162 ОУ
Писмо - покана (523 KB)
документи за кандидатстване (299 KB)
Протокол - класиране-1стр (295 KB)
Протокол - класиране-2стр (314 KB)
Протокол - класиране-3стр (274 KB)
заповед (305 KB)
заповед -2стр (280 KB)
Дата на валидност: 2012-02-29


Доставка на материали в ХІ ОУ"Елин Пелин"гр. Перник
Писмо- покана (676 KB)
Описание на предмета на поръчката (426 KB)
Количествена сметка по артикули (671 KB)
Документи - приложения 2,3,4,5,6 (353 KB)
Протокол на комисия за избор на изпълнител 1част (670 KB)
Протокол на комисия за избор на изпълнител 2част (327 KB)
Заповед за МОП - 1част (650 KB)
Заповед за МОП - 2част (461 KB)
Дата на валидност: 2012-02-27


Доставка на материали в Природо-математическа гимназия "Яне Сандански"
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 и за изпълнение на годишния план на разходване на средствата по бюджет 2012 на ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП (989 KB)
Обобщена справка материали /част 1/ (941 KB)
Обобщена справка материали /част 2/ (699 KB)
Декларация на кандидата; Входящ регистър на получените оферти; Техническа оферта; Ценова оферта (679 KB)
Оферта; Заповед №РД-09-969 /20.02.2012 г./ (796 KB)
Договор за доставка на учебни материали /пособия/ и консумативи (827 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали -Професионална гимназия по електротехника и автоматика
Материали и консумативи по проект "Успех"
Съобщение за удължаване на срока (36 KB)
ПОКАНА (434 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на канцелански материари. Доставка на други материали по УСПЕХ
Доставка на канцелански материари. Доставка на други материали по УСПЕХ
Обособена позиция 1 (191 KB)
Обособена позиция 2 (236 KB)
Образци на документи (48 KB)
Покана (593 KB)
Примерен договор (425 KB)
Заповед-решение за откриване на процедура (202 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


заповед на директора на ЕГПловдив
допълнение към заповед 588/10.02.2012
заповед на директора на ЕГПловдив (251 KB)
заповед на директора на ЕГПловдив_стр2 (175 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Писмо-покана за доставка на материали в Първа АЕГ
Дата на валидност: 2012-03-06


Писмо-покана за доставка на материали в Първа АЕГ
Дата на валидност: 2012-03-06


Писмо-покана за доставка на материали в Първа АЕГ
Писмо- покана (908 KB)
Дата на валидност: 2012-03-06


Доставка на материали в ПГСАГ
покана
Писмо - покана (666 KB)
Заповед за назначаване на комисия (638 KB)
Декларация на кандидата (289 KB)
Техническа оферта (299 KB)
Ценова оферта (218 KB)
Оферта (248 KB)
Дата на валидност: 2012-03-02


Доставка на материали в ПГЕЕ
по проект "УСПЕХ"
Заповед на директора (36 KB)
ПОКАНА (579 KB)
ДОКУМЕНТИ (703 KB)
Дата на валидност: 2012-03-09


Доставка на материали в ПГЕЕ
проект "УСПЕХ"
Дата на валидност: 2012-03-09


Малка обществена поръчка за доставка на материали и консумативи в ПГСАГ "Пеньо Пенев" - Русе
материали и консумативи по проект "УСПЕХ"
Обява за обществена поръчка (466 KB)
Заповед на обществена поръчка (224 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали и консумативи в ГПЧЕ "Христо Ботев" - гр. Кърджали
Писмо - покана (629 KB)
График тръжни процедури (209 KB)
Протокол на комисия за резултати (396 KB)
Заповед за удължаване (258 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Протокол за класиране на предложения по НВМОП
Протокол за класиране на предложения по НВМОП
Протокол за класиране на предложения по НВМОП (708 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Заповед за комисия по НВМОП
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на материали, консумативи, литература и хранителни продукти в 112 ОУ "Стоян Заимов"
Писмо - покана (624 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на материали и консумативи в 6 ОУ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ (447 KB)
ДОКУМЕНТИ (708 KB)
СПИСЪК МАТЕРИАЛИ (300 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


Протокол за класиране на предложения по НВМОП
Протокол за класиране на предложения по НВМОП
Протокол за класиране на предложения по НВМОП (708 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


СОУ"Екзарх Антим І" ,гр.Казанлък
Дата на валидност: 2012-03-01


СОУ"Екзарх Антим І" ,гр.Казанлък
Обобщена справка по артикули
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на материали СОУ"Екзарх Антим І" ,гр.Казанлък
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на материали в СОУ"Екзарх Антим І"
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на услуги в 120 ОУ "Г.С.Раковски"
Документи към поканата
Dokumenti (798 KB)
Proekto-dogowor (416 KB)
(834 KB)
Pokana (388 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


материали и консумативи в 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"
Покана (636 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


материали и консумативи в 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"
Покана (298 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на материали СОУ"Екзарх Антим І" ,гр.Казанлък
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на материали в СОУ"Екзарх Антим І"
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на материали в СОУ"Екзарх Антим І"
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на материали в СОУ"Екзарх Антим І"
Писмо - покана (555 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


120 ОУ "Г.С.Раковски"
Документи към поканата на 120 ОУ
Документи към покана (834 KB)
Дата на валидност: 2012-03-01


СОУ "Черноризец Храбър"
Писмо-покана
Писмо-покана (234 KB)
Придружаващи документи (965 KB)
Заповед (267 KB)
Дата на валидност: 2012-03-05


Доставка на материали в 129 ОУ"Антим - І"
Покана (573 KB)
Дата на валидност: 2012-03-02


Доставка на материали в Природо-математическа гимназия "Яне Сандански"
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 и за изпълнение на годишния план на разходване на средствата по бюджет 2012 на ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП (989 KB)
Обобщена справка материали /част 1/ (941 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в Природо-математическа гимназия "Яне Сандански"
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 и за изпълнение на годишния план на разходване на средствата по бюджет 2012 на ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП (989 KB)
Обобщена справка материали /част 1/ (941 KB)
Обобщена справка материали /част 2/ (699 KB)
Декларация на кандидата; Входящ регистър на получените оферти; Техническа оферта; Ценова оферта (679 KB)
Оферта; Заповед №РД-09-966 /20.02.2012 г./ (796 KB)
Договор за доставка на учебни материали /пособия/ и консумативи (827 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали и консумативи в СОУ "Димитър Талев" Добрич
Писмо покана (598 KB)
Справка материали (668 KB)
Образец документи (537 KB)
Образец документи-doc (317 KB)
Справка материали-doc (646 KB)
Дата на валидност: 2012-03-08


Доставка на материали и консумативи
Писмо-покана за доставка на материали и консумативи (718 KB)
Дата на валидност: 2012-03-05


доставка на материали и консумативи в 127 СОУ "Иван Николаевич Денкоглу"
1000 гр.София, ул."Парчевич"43
Консумативи_USPEH_SOU127 (39 KB)
Дата на валидност: 2012-03-09


Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в Природо-математическа гимназия
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 и за изпълнение на годишния план на разходване на средствата по бюджет 2012 на ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев
Дата на валидност: 2012-02-23


ОСМО СОУ
график за тръжна процедура (401 KB)
публична покана (236 KB)
писмо - покана (698 KB)
обобщена справка (406 KB)
обобщена справка (448 KB)
обобщена справка (468 KB)
декларация (269 KB)
техническа оферта (261 KB)
ценова оферта (255 KB)
оферта (270 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали в ПГС"П.Пенев"
Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на материали в ПГС"П.Пенев"
Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на материали в ПГС"П.Пенев"
Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на материали в ПГС"П.Пенев"
Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на материали в ПГС"П.Пенев"
писмо-покана (912 KB)
писмо-покана 3 (967 KB)
писмо-покана 4 (634 KB)
писмо-покана 2 (253 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на материали в ПГС"П.Пенев"
обобщена справка за материали (802 KB)
обобщена справка материали 2 (810 KB)
обобщена справка за материали 3 (735 KB)
допълнителна документация 1 (683 KB)
допълнителна документация 2 (687 KB)
допълнителна документация 3 (676 KB)
допълнителна документация 4 (595 KB)
допълнителна документация 5 (663 KB)
допълнителна документация 6 (687 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


Доставка на материали и консумативи в ПГМ - Сливен
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (617 KB)
СПРАВКА МАТЕРИАЛИ (805 KB)
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА (830 KB)
ЦЕНОВА ОФЕРТА (450 KB)
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА (617 KB)
ДОГОВОР (346 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Дата на валидност: 2012-03-12


Дата на валидност: 2012-03-12


Дата на валидност: 2012-03-12


Дата на валидност: 2012-03-12


Доставка на материали в ПМГ
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в ПМГ
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в ПМГ
договор "Хентон" (913 KB)
договор "Перун" (895 KB)
договор "Калоферов" (834 KB)
договор "Мачев" (884 KB)
протокол (687 KB)
решение (627 KB)
Договор за транспортна услуга (687 KB)
Договор за транспортна услуга (687 KB)
График на планираните обществени поръчки (312 KB)
График на планираните обществени поръчки - доставка на материали и консумативи (188 KB)
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали и консумативи в Трето основно училище
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05
Заповед на директора (206 KB)
Публична покана (419 KB)
Обобщена справка материали и консумативи-1 (858 KB)
Обобщена справка материали и консумативи-2 (580 KB)
Обобщена справка материали и консумативи-3 (461 KB)
Показатели за оценка на офертите (377 KB)
Изисквания към кандидатите (631 KB)
Документи (334 KB)
уточнение по характеристики на материали-ново (204 KB)
График на планираните обществени поръчки (342 KB)
График на планираните обществени поръчки-3стр. (135 KB)
График на планираните обществени поръчки-2стр. (328 KB)
решение за избор на изпълнител (749 KB)
Промяна график зоп (811 KB)
Дата на валидност: 2012-03-07


Доставка на материали в ПМГ "Яне Сандански"
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали в ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев
Дата на валидност: 2012-02-23


Доставка на материали и консумативи в Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" град Провадия
Покана (643 KB)
Заповед на директора (555 KB)
Ценово предложение (558 KB)
Техническо предложение (218 KB)
Техническа спецификация (428 KB)
Методика на оценка на офертите (338 KB)
Оферта за участие в процедурата (298 KB)
Дата на валидност: 2012-03-05


Доставка на материали и консумативи в ОУ - с. Вардим
Дата на валидност: 2012-06-30


Доставка на материали и консумативи в ОУ - с. Вардим
Заповед (885 KB)
Дата на валидност: 2012-06-30


Доставка на материали и консумативи в ОУ - с. Вардим
Дата на валидност: 2012-06-30


Доставка на материали и консумативи в ОУ - с. Вардим
Дата на валидност: 2012-06-30


ОУ"Васил Левски"
общ.Черноочене,обл.Кърджали
ПИСМО-ПОКАНА (150 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


график за тръжни процедури в ПГТС"Арх.Й.Миланов" Перник
график за тръжни процедури в ПГТС"Арх.Й.Миланов" Перник
график за тръжни процедури (402 KB)
Дата на валидност: 2012-02-22


Доставка на материали в ПГВМ ИВан П. Павлов
ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР (205 KB)
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (505 KB)
Приложение№1 - Оферта за участие (266 KB)
Приложение№2 - Ценова оферта (267 KB)
Приложение№3 - Административни данни за участника (263 KB)
Приложение№4 - Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП (263 KB)
Приложение№5 - Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП (265 KB)
Приложение№6 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП (264 KB)
Приложение№7 - Техническо предложение (550 KB)
ПИСМО-ПОКАНА (722 KB)
ЗАПОВЕД 858/13.03.2012г. на директора (808 KB)
ЗАПОВЕД 859/13.03.2012г. на директора (383 KB)
График (79 KB)
Протокол (518 KB)
Протокол 01 (437 KB)
Протокол 02 (498 KB)
Протокол 03 (514 KB)
Протокол 04 (505 KB)
Протокол 05 (431 KB)
Протокол 06 (500 KB)
Протокол 07 (470 KB)
Протокол 08 (491 KB)
Протокол 09 (506 KB)
Протокол 10 (367 KB)
ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА (778 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ
ГРАФИК НА ПГ МСС (410 KB)
Дата на валидност: 2012-08-30


Протокол от Комисия
Протокол (336 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Протокол от Комисия
Протокол (336 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Доставка на материали в СОУ "Пейо Яворов" - Сливен
Писмо - покана (675 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


Доставка на материали за СОУ "Иван Вазов" - Бургас
Писмо-покана (338 KB)
Приложение към писмо-покана (285 KB)
Писмо-покана с приложение (579 KB)
Протокол (727 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ В 23 СОУ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ"
Заповед №У-346 / 28.02.2012 г. съгл. чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 18 НВМОП (442 KB)
Дата на валидност: 2012-03-02


Доставка на материали и консумативи за ИИД по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора-УСПЕХ", схема BG051PO001-4.2.05
в ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (717 KB)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (196 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


ГРЕ "Г.С.Раковски"-гр.Бургас
Декларация и документи за кандидата (243 KB)
Писмо-покана (714 KB)
График за тръжните процедури по УСПЕХ (167 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


Доставка на материали и консумативи за ИИД по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора- УСПЕХ"
ПГИ "Проф.д-р Димитър Табаков" град Сливен
Обобщена справка за материали и косумативи (454 KB)
Оферта (261 KB)
Декларация на кандидата (262 KB)
Ценова оферта (262 KB)
Техническа оферта (263 KB)
Публична покана (522 KB)
Дата на валидност: 2012-03-13


Доставка на материали в ПТГ " Цар Симеон Велики"-Търговище
Дата на валидност: 2012-03-09


Доставка на материали и консумативи за ПГАВТ " А. С. ПОПОВ ", гр. София
ПИСМО - ПОКАНА (699 KB)
Дата на валидност: 2012-03-15


Доставка на материали в ОУ "Неофит Рилски" - Велинград
Заповед на Директора (857 KB)
Писмо - покана за доставка на материали (532 KB)
Документи за участие (297 KB)
График за тръжните процедури по проект "УСПЕХ" (205 KB)
Протокол от комисия (195 KB)
Договор за доставка на материали и консумативи (814 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Доставка на материали в191 ОУ "Отец Паисий"
Заявка за материали 191 ОУ (309 KB)
График за тръжните процедури 191 ОУ (397 KB)
Дата на валидност: 2012-04-30


График на планираните обществени поръчки,съгласно ЗОП
График на планираните обществени поръчки съгласно ЗОП (322 KB)
(235 KB)
Дата на валидност: 2012-03-31


Доставка на материали и консумативи в 26 СОУ
Дата на валидност: 2012-02-14


доставка на материали и услуги в ГПЧЕ"Екзарх Йосиф"
график (201 KB)
Дата на валидност: 2012-03-31


Доставка на материали и консумативи в 26 СОУ
Дата на валидност: 2012-03-14


писмо - покана
Дата на валидност: 2012-03-05


График за тръжните процедури по УСПЕХ в V ОУ_М.Станев_Ст.Загора
Дата на валидност: 2012-03-01


Доставка на материали и консумативи в ОУ"В.Левски"
Дата на валидност: 2012-04-06


График за тръжните процедури по УСПЕХ в V ОУ_М.Станев_Ст.Загора
График за тръжните процедури по УСПЕХ в V ОУ_М.Станев_Ст.Загора (406 KB)
Дата на валидност: 2012-02-29


СОУ"Вичо Грънчаров"-Горна Оряховица
График за тръжните процедури в СОУ"Вичо Грънчаров" (186 KB)
Дата на валидност: 2012-03-02


Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 в ІV ОУ "Христо Ботев" град Лом
ПОКАНА (734 KB)
ПОКАНА 1 (825 KB)
ПОКАНА 2 (649 KB)
ПОКАНА 3 (901 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ (512 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (505 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (261 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (261 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (269 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (259 KB)
ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР (264 KB)
ЗАПОВЕД (265 KB)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ (266 KB)
ЗАПОВЕД (265 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ
ПГСАГ "Проф. арх. Ст. Стефанов" - Монтана
Регистър (266 KB)
Дата на валидност: 2012-03-02


График тръжна процедура в НУ
График НУ "Христо Ботев" - Плевен (547 KB)
Дата на валидност: 2012-04-30


публична покана
канцеларията на ПМГ"Св.Климент Охридски" гр. Силистара, ул."Москва"№21
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (631 KB)
Дата на валидност: 2012-03-14


Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД в ПГ по лека промишленост и строителство - Свищов
Публична покана 1 (553 KB)
Публична покана 2 (520 KB)
Обобщена справка материали - 1 (825 KB)
Обобщена справка материали - 2 (786 KB)
Образец на декларация на кандидата (262 KB)
Техническа оферта (327 KB)
Ценова оферта (257 KB)
Оферта (259 KB)
Проекто-договор (282 KB)
График ЗОП след 26.02.2012 ПГЛПС - Свищов (83 KB)
Заповед (811 KB)
Публична покана в АОП (104 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Доставка на материали, консумативи и външни услуги в СМГ
Покана (80 KB)
Заповед на Директора (182 KB)
Изисквания към кандидата за участие в изпълнение на поръчката (194 KB)
Показатели за оценка на офертите (183 KB)
Справка за материали,консумативи и външни услуги (208 KB)
График на планираните обществени поръчки съгласно ЗОП (90 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Доставка на материали във Варнеска Търговска Гимназия "Г.С.Раковски"
Образец на график за тръжните процедури по УСПЕХ в ВТГ "Г.С.Раковски" (117 KB)
Дата на валидност: 2012-08-30


График
Дата на валидност: 2012-03-13


График
График (145 KB)
График (113 KB)
График (53 KB)
Дата на валидност: 2012-04-30


Доставка на материали, консуманиви и външни услуги
Договорът ще е сключен с пряко договаряне.
График за ЗОП на НУ "Братя Миладинови" (523 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


Писмо - Покана от 17 СОУ"Дамян Груев" гр.София
Доставка по проект УСПЕХ
Пълна документация (459 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


Доставка на материали в ПГАТ
Покана (928 KB)
Проекто-договор (278 KB)
Техническа спецификация (395 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Езикова гимназия "Акад. Л. Стоянов"
протокол (554 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Езикова гимназия "Акад. Л. Стоянов"
договор (765 KB)
Дата на валидност: 2012-02-28


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" град НОВА ЗАГОРА
Дата на валидност: 2012-03-05


Дата на валидност: 2012-06-30


Доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-06-30


доставка на материали в ПМГ"Св.Климент Охридски" гр.Силистра
Дата на валидност: 2012-03-14


изисквания към кандидатите - ПМГ"Св.Климент Охридски" гр.Силистра
изисквания към кандидатите (260 KB)
ЗАПОВЕД (249 KB)
списък материали (28 KB)
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (631 KB)
Дата на валидност: 2012-03-14


ЗПГ "Кл. Тимирязев" - Сандански -график по НВМОП
Страница 1 (454 KB)
Страница 2 (463 KB)
Страница 3 (412 KB)
Страница 4 (576 KB)
Страница 3 (412 KB)
Страница 2 (463 KB)
Страница 1 (454 KB)
Дата на валидност: 2012-08-30


Доставка на материали и консумативи в 84 ОУ "Васил Левски"
График ЗОП след 26.02.2012 84OU (64 KB)
Maтериали_консумативи_84OU (376 KB)
Заповед_ЗОП (260 KB)
Договор (301 KB)
Договор (365 KB)
Договор (393 KB)
Договор (408 KB)
Договор (308 KB)
Дата на валидност: 2012-04-15


9 Френска езикова гимназия
Покана по ЗОП (808 KB)
Дата на валидност: 2012-03-14


СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй
заповед за откриване и провеждане на процедура за възлагане на ОП (250 KB)
Списък на материали (609 KB)
Документи (336 KB)
Публична покана (285 KB)
Дата на валидност: 2012-03-14


Удължаване на срок - 164 ГПИЕ
Наемане на зала за тренировки
Заповед на директора за удължаване на срок на обществена поръчка за наемане на зала за тренировки (884 KB)
(513 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Съобщение до всички заинтересовани лица
Удължаване на срока за подаване на оферти
Дата на валидност: 2012-03-23


Публична покана
Малка обществена поръчка за доставка на материали и консумативи в 30 СОУ"Братя Миладинови" (284 KB)
(398 KB)
(306 KB)
протокол класиране (317 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


покана до всички заинтересовани лица ЕГ Пловдив
Писмо -покана до всички заинтересовани лица (158 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.2 (155 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.3 (191 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.4 (124 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Обществена поръчка на ПГТ
Писмо - покана (761 KB)
Справка - материали, оферти - образец (860 KB)
Дата на валидност: 2012-03-25


заповед на директора на ЕГПловдив
заповед на директора на ЕГПловдив (130 KB)
заповед на директора на ЕГПловдив_стр2 (95 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


Pokana
Pokana (609 KB)
Техническа спецификация (362 KB)
Договор (284 KB)
Декларация (258 KB)
Показатели (255 KB)
Техническа оферта (265 KB)
Ценова оферта (255 KB)
Оферта (259 KB)
Дата на валидност: 2012-03-13


23 СОУ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ"
Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05
Решение за класиране и определяне на изпълнител на малка обществена поръчка на основание НВМОП (574 KB)
Протокол от разглеждане, оценяване и класиране на предложенията по процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП (477 KB)
Дата на валидност: 2012-04-03


Покана за доставка
Дата на валидност: 2012-03-09


Доставка на материали в 200219 ОУ "Христо Ботев", кв.Долно Езерово, гр.Бургас
График на обществените поръчки (402 KB)
Дата на валидност: 2012-02-21


график за обществена поръчка за доставка на материали в ГПЧЕ "Екзарх Йосиф"
график (208 KB)
Дата на валидност: 2012-03-31


Доставка на материали и консумативи в ОУ"Черноризец Храбър"-гр.Варна
Заповед на директора (1002 KB)
Допълнителни изисквания (728 KB)
Приложение1- Декларация (258 KB)
Приложение 2- Оферта (261 KB)
Приложение 3- Ценова оферта (256 KB)
Публична покана (455 KB)
Обобщена справка материали (557 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


доставка на матерали в СПГЕ Джон Атанасов
Дата на валидност: 2012-03-30


Протокол на комисия за класиране на офертите в ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана
Протокол от разглеждането, оценяването и класирането на участниците в процедура за доставка (597 KB)
(582 KB)
(405 KB)
(419 KB)
(478 KB)
(420 KB)
(771 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Заповед
Удължен срок за подаване на оферти в ІV ОУ "Христо Ботев", град Лом, област Монтана
ЗАПОВЕД (255 KB)
Дата на валидност: 2012-03-13


Решение за избор на изпълнител на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана
Решение за избор на изпълнител (211 KB)
Решение за избор на изпълнител (333 KB)
Решение за избор на изпълнител (430 KB)
Решение за избор на изпълнител (467 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Доставка на материали и консумативи в 3-то ОУ"Д.Благоев" - Шумен
Заповед (795 KB)
Дата на валидност: 2012-03-09


Доставка на материали в Средно общообразователно училище "Гео Милев" - град Варна
Писмо покана (403 KB)
Техническа спецификация (612 KB)
Образци на документи (417 KB)
Дата на валидност: 2012-03-15


Публична покана
Доставка на материали в ПТГ- Търговище
Покана за доставка на материали (434 KB)
Дата на валидност: 2012-03-09


Доставка материали и консумативи за ПГ по телекомуникации - София
Декларация кандидат (633 KB)
Оферта кандидат (913 KB)
Техническа оферта (633 KB)
Ценова оферта (621 KB)
Проекто договор (232 KB)
График ЗОП (110 KB)
Писмо-покана (231 KB)
Обобщена справка материали (327 KB)
Протокол 1 (294 KB)
Протокол 2 (254 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


ПГ по транспорт
гр. София ул. Мюнхен №12
график (60 KB)
обобщена оферта (487 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


Доставка на материали ПГТ - Банкя
Писмо-покана (507 KB)
Протокол от проведен конкурс за доставка на материали - ПГТ-Банкя (120 KB)
Дата на валидност: 2012-03-19


Публична покана - ПГИМ
Кюстендил
Публична покана (228 KB)
Заповед (398 KB)
Обобщена справка материали и консумативи (452 KB)
Оферта (206 KB)
Техническа оферта (214 KB)
Ценова оферта (214 KB)
Техническа оферта (214 KB)
Критерии за избор и условия за кандидастване (421 KB)
Декларация (208 KB)
Договор (228 KB)
Дата на валидност: 2012-03-15


Публична покана
Дата на валидност: 2012-03-15


Доставка на материали и консумативи в СОУ "Христо Смирненски" гр. Стара Загора
Публична покана (158 KB)
Оферта (187 KB)
Декларация (208 KB)
Количествена сметка (629 KB)
Ценова оферта (263 KB)
Протокол комисия (315 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


ОУ "Евлоги Георгиев" гр. Дупница
Заповед откриване процедура по ЗОП (267 KB)
Образци на документи към заповед критерии (264 KB)
Обобщена справка материали и консумативи (345 KB)
График ЗОП след 26.02.2012 г. (82 KB)
Публична покана (283 KB)
Декларация по чл. 47 ал. 5 (264 KB)
Заповед критерии (291 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Доставка на материали и консумативи в ДТГ "Димитър Хадживасилев" Свищов
Публична покана (232 KB)
Обобщена справка материали (331 KB)
Декларация на кандидата (209 KB)
Оферта за участие в процедура (206 KB)
Ценова оферта (202 KB)
Техническа оферта (204 KB)
ПРОЕКТ-ДОГОВОР (208 KB)
Входящ регистър (206 KB)
График ЗОП след 26.02.2012 (83 KB)
Заповед за откриване на процедура по ЗОП (620 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


Доставка на материали в СОУ "Христо Ботев" - Русе
ПИСМО-ПОКАНА (648 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


Доставка на материали за НФСГ- София
Заповед на директора (511 KB)
Заповед за прекратяване на процедурата (717 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Гимназия "Христо Ботев" гр. Дупница
Доставка на материали и консумативи гимназия "Христо Ботев" гр. Дупница
Заповед откриване процедура (260 KB)
Заповед критерии (281 KB)
Образци на документи към заповед критерии (245 KB)
График ЗОП след 26.02.2012 г. (80 KB)
Обобщена справка материали и консумативи (381 KB)
Публична покана 1 (276 KB)
декларация по чл. 47 ал. 5 (265 KB)
Протокол комисия 1 (365 KB)
Протокол комисия 2 (255 KB)
Заповед решение (261 KB)
Решение (250 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй
График за ОП след 26.02.2012 г. (82 KB)
Дата на валидност: 2012-03-14


Доставка на материали в Пето СОУ-Благоевград
Заповед на директора (75 KB)
Публична покана в АОП (382 KB)
Писмо-покана (620 KB)
Обобщена справка материали (863 KB)
Документи (339 KB)
График на планираните обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки (408 KB)
Заповед на директора за назначаване на комисия (180 KB)
Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите (526 KB)
Заповед на директора (81 KB)
Решение (166 KB)
Дата на валидност: 2012-03-19


Доставка на материали в СОУ "Христо Ботев" - Русе
Документи ЗОП (273 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


Доставка на материали и консумативи в ПГДС "Цар Иван Асен ІІ" Хасково
Заповед по ЗОП (222 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Доставка на материали и консумативи в ПГДС "Цар Иван Асен ІІ" Хасково
График за провеждане на ОП (84 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


II СОУ "Професор Никола Маринов" гр. Търговище
На основание чл. 14, ал.3, т.2 и чл.101а, от Глава VІІІа от ЗОП, чл.19 от Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, Заповед №РД09-121/30.01.2012г.на министъра на образованието, младежта и науката, относно утвърждаване на списък на включени в проекта училища и в изпълнение на заповед № А-633/07.03.2012г. на директора на ІІ СОУ «Професор Никола Маринов» се отправя покана към заинтересованите лица за представяне на оферти за извършване на следното:
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (652 KB)
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (497 KB)
Приложение №1 - ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ (266 KB)
Приложение №2 - ЦЕНОВА ОФЕРТА (267 KB)
Приложение №3 - АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА (263 KB)
Приложение № 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1 от ЗОП (263 KB)
Приложение № 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.2 от ЗОП (265 KB)
Приложение № 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.5 от ЗОП (264 KB)
Приложение №7 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (458 KB)
Покана публикувана в регистъра на АОП (151 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


73. СОУ "Вл. Граматик" - София, процедура по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП
Протокол на комисия (334 KB)
Заповед за утвърждаване на изпълнители (253 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


доставка на хранителни продукти и материали в ПГТ"Проф. д.-р" Асен Златаров" - гр.Пловдив
списък (94 KB)
писмо - покана (557 KB)
писмо - покана (557 KB)
Дата на валидност: 2012-03-13


Доставка на материали в ОУ"Георги Сава Раковски" - Варна
Дата на валидност: 2012-03-16


Доставка на материали в ОУ
Изисквания за кандидатите (280 KB)
Заповед директор (263 KB)
Показатели за оценка на оферти (259 KB)
Обобщена справка за материали (351 KB)
Публична покана (285 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


СОУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Силистра
На сайта на АОП е качена публична покана на училището
Дата на валидност: 2012-03-16


СОУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Силистра
На сайта на АОП е качена публична покана на училището
Дата на валидност: 2012-03-16


СОУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Силистра
На сайта на АОП е качена публична покана на училището
Дата на валидност: 2012-03-16


СОУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Силистра
На сайта на АОП е качена публична покана на училището
Заповед (462 KB)
Изисквания (286 KB)
Критерии (217 KB)
Заявка (755 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


Публична покана - СОУ "К. Константинов"- Сливен
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (42 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


Доставка на материали и консумативи в СОУ "К. Константинов"- Сливен
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ (544 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


Оферта- СОУ "К. Константинов"- Сливен
Оферта (254 KB)
Техн. оферта (264 KB)
Ценова оферта (262 KB)
Договор (284 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


доставка на материали и консумативи в СОУ "Христо Ботев" гр. Козлодуй
Дата на валидност: 2012-03-19


доставка на материали и консумативи в СОУ "Христо Ботев" гр. Козлодуй
Дата на валидност: 2012-03-19


Доставка на материали в ОУ "Иван Вазов" - Силистра
График ЗОП след 26.02. ОУ Ив. Вазов - Силистра (796 KB)
Заповед по откриван на процедура по ЗОП (696 KB)
Писмо-покана за доставка на мат. и конс. по ЗОП (968 KB)
СПРАВКА на материалите (831 KB)
СПРАВКА материали-продължение (618 KB)
deklaracia (264 KB)
oferta (264 KB)
cenova oferta (264 KB)
Заповед за удължаване на процедура по ЗОП (174 KB)
Протокол № 1 (606 KB)
Протокол № 2 (395 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


Обобщена справка за материали и консумативи -СОУ "К. Константинов"- Сливен
Обобщена справка за материали и консумативи (630 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


доставка на материали и консумативи в СОУ "Христо Ботев" гр. Козлодуй
писмо-покана (746 KB)
Дата на валидност: 2012-03-19


ОУ "Бачо Киро" - Велико Търново
„Доставка на материали и консумативи за обезпечаване дейността на ОУ „Бачо Киро” и за изпълнение на извънкласните и извънучилищните дейности по проект по ОП „РЧР” – „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” № BG051РО001-4.2.05-0001 през 2012 г.
Покана (331 KB)
Обобщена справка (212 KB)
Приложение 1 - декларация (258 KB)
Приложение 2 - оферта (261 KB)
Приложение 3 - ценова оферта (256 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


Доставка на канцеларски материали, консумативи, учебна литература и учебни пособия за СОУ "Христо Ботев" гр.Айтос
Публична покана (739 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
Доставка на материали и консумативи
писмо покана (448 KB)
документи (84 KB)
договор (281 KB)
заповед за комисия (262 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали в ПГ по туризъм - Русе
Заповед на директора (562 KB)
График 1стр (756 KB)
График 2 стр (800 KB)
График 3 стр (421 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Публична покана по ЗОП ПГДС"Цар Иван Асен 2" Хасково
Пълна документация по ЗОП (619 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


График ЗОП след 26.02.2012 г.
на ПГИ "Проф.д-р Димитър Табаков" - Сливен
График ЗОП след 26.02.2012 г. (652 KB)
Дата на валидност: 2012-03-13


ІІІ-то ОУ"Димитър Благоев" - Шумен
График на планиране обществена поръчка съгласно ЗОП след 26.02.2012 (109 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Средно общообразователно училище "Сава Доброплодни", град Шумен
Публична покана1 (94 KB)
Публична покана2 (161 KB)
Публична покана3 (121 KB)
Публична покана4 (104 KB)
Публична покана5 (144 KB)
Публична покана6 (140 KB)
Обобщена справка материали и консумативи (263 KB)
Образци на документи (223 KB)
Проекти за договори (615 KB)
Заповед за комисия за предварителна организация1 (103 KB)
Заповед за комисия за предварителна организация2 (44 KB)
График след 26.02.2012г. на СОУ "Сава Доброплодни" ,град Шумен (109 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


grafik po ZOP - PGSUAU Silistra
grafik ZOP (86 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Покана СГСАГ
Покана СГСАГ (230 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


Доставка на материали в ОУ "Васил Априлов" - Варна
Публична покана - ОУ "Васил Априлов" - Варна (736 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


Доставка на материали и консумативи за 26 СОУ
Заповед на директора (796 KB)
Заповед на директора (862 KB)
Писмо - покана (345 KB)
Справка за материали и консумативи (517 KB)
Образец - декларация (255 KB)
Образец - техническа оферта (258 KB)
Образец - ценова оферта (251 KB)
Образец - оферта (254 KB)
Проект за договор (286 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


Доставка на материали и консумативи в ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Пловдив
График след 26.02.2012г. на ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Пловдив (103 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали в ОУ "Иван Вазов"-Силистра
Покана
Дата на валидност: 2012-03-15


35. СОУ "Добри Войников", гр. София
35 СОУ "Д. Войников"- образци на документи за участие по ЗОП (312 KB)
35 СОУ"Д.Войников"-график след 26.02.2012г. (77 KB)
35 СОУ"Д. Войников"- писмо-покана (284 KB)
35 С 35СОУ"Д.Войников" - обощена справка за материали (465 KB)
заповед за процедура по ЗОП в 35 СОУ"Д.Войников" (214 KB)
35 СОУ "Д. Войников"- договор (287 KB)
Протокол №2 за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията (376 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


график след 26.02.2012г.
Дата на валидност: 2014-10-01


писмо-покана
Дата на валидност: 2012-03-20


обощена справка за материали
Дата на валидност: 2012-03-20


ОУ"Св.св.Кирил и Методий" Силистра
График за провеждане на общ.поръчки след 26.02.2012 (88 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


НПГПТО "М.В.Ломоносов" - удължаване на срока за подаване на оферти
Заповед за удължаване на срока (614 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


СПГЕ Джон Атанасов
покана-доставка материали
оферта от кандидати (361 KB)
декларация -кандидата (400 KB)
покана за доставка на материали и консумативи по проект Успех (596 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


ОУ"Св.св.Кирил и Методий" Силистра
корекция на заповед
Дата на валидност: 2012-03-23


ОУ"Св.св.Кирил и Методий" Силистра
Дата на валидност: 2012-03-23


ОУ"Св.св.Кирил и Методий" Силистра
доставка на материали
Дата на валидност: 2012-03-23


ПГ "Акад.Сергей П. Корольов" - гр.Дупница
Доставка на материали и консумативи
Заповед (204 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


Доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-03-20


Доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-03-20


ПГ "Акад.Сергей П. Корольов" - гр.Дупница
Доставка на материали и консумативи
Документация (336 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


ПГ "Акад.Сергей П. Корольов" - гр.Дупница
Доставка на материали и консумативи
Публична покана (222 KB)
Публична покана2 (271 KB)
Публична покана3 (254 KB)
Публична покана4 (247 KB)
Публична покана5 (243 KB)
Обобщена справка (612 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


Писмо - покана
Дата на валидност: 2012-03-21


Протокол от класиране на офертите-СОУ "Д. Талев" гр. Добрич
Протокол от класиране на офертите (636 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Доставка на консумативи и материали в СОУ Любен Каравелов град Добрич
Обобщена справка за материали (423 KB)
Образец на документи (301 KB)
Писмо-покана до всички заинтерисовани лица (281 KB)
Заповед (665 KB)
Образец документи (538 KB)
Покана (833 KB)
Справка материали-1стр (676 KB)
Справка материали-2стр (660 KB)
Обобщена справка за материали (24 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05
Дата на валидност: 2012-03-20


Доставка на консумативи и материали в СОУ Свети Климент Охридски град Добрич
График ЗОП след 26.02.2012 (152 KB)
Пълна документация за възлагане на обществена поръчка (687 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


заповед за процедура по ЗОП в 35 СОУ"Д.Войников"
предмет на процедурата: доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-03-20


ОУ"Св.св.Кирил и Методий" Силистра
доставка на материали
Заповед на директор (271 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали и екипировка в НПМГ "Акад. Л. Чакалов"
Списък на необходимите материали и екипировка (103 KB)
Дата на валидност: 2012-03-25


„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05
поръчка (388 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


Доставка на материали за 102 ОУ" П. Волов"
Оферта (340 KB)
Оферта2 (221 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


Доставка на материали в ПГТ "Макгахан" - София
Справка материали и консумативи (631 KB)
Декларация на кандидата (371 KB)
Оферта - образец на кандидата (413 KB)
Техническа оферта (363 KB)
Проект на договор (383 KB)
Ценова оферта (517 KB)
Заповед за разкриване на процедура по НВМОП (465 KB)
Писмо-покана (483 KB)
Протокол класиране 1 (635 KB)
Протокол класиране 2 (671 KB)
Заповед за удължаване на срока (199 KB)
Протокол от класиране на предложенията (380 KB)
Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти (409 KB)
Протокол за класиране на предложенията за доставка на материали от 11.04.2012 г.-1 (228 KB)
Протокол за класиране на предложенията за доставка на материали от 11.04.2012 г.-2 (249 KB)
Дата на валидност: 2012-04-10


35 СОУ "Д. Войников"- образци на документи за участие по ЗОП
примерен договор
Дата на валидност: 2012-03-20


ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА -СОУ "К. Константинов"- Сливен
(262 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


Доставка на материали за 102 ОУ
Материали-прежди (265 KB)
Костюми (264 KB)
Дата на валидност: 2012-03-16


Доставка на материали и консумативи в 156.ОУ "В.Левски",кв. Кремиковци
материали и консумативи (320 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Доставка на материали и консумативи за СОУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе
Публична покана (635 KB)
Протокол (823 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Доставка на материали и консумативи
Процедура по възлагане на малка обществена поръчка по проект BG051PO001-4.2.05 УСПЕХ в ПМГ "Добри Чинтулов", гр. Сливен
писмо покана (599 KB)
Заповед за комисия (823 KB)
Протокол на комисията по НВМОП (457 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Събиране на оферти
Доставка на материали и консумативи по „Да направим училището привлекателно за младите хора- Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейските хоризонти- УСПЕХ”, схема BG051PO001-4.2.05 в Гимназия "Ив.С.Аксаков" Пазарджик
Покана за оферти (185 KB)
Материали (463 KB)
Дата на валидност: 2012-03-27


Доставка на материали и консумативи в СОУ"Никола Войводов" гр.Враца
Публична покана (60 KB)
Указания за участниците (294 KB)
Индикативти стойности по обособени позиции (266 KB)
Декларация на участника (207 KB)
Оферта (205 KB)
Техническа оферта (203 KB)
Ценова оферта (205 KB)
Договор-проект (233 KB)
Справка материали (735 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Доставка на материали и консумативи в ПМГ
Указания (288 KB)
опис материали (505 KB)
Публична покана (56 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Публична покана
чл.14, ал.3 т.2и гл.8 от ЗОП
publi4na11 (99 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Публична покана
чл.14, ал.3 т.2и гл.8a от ЗОП
publi4na22 (97 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия
проект Успех
Покана (405 KB)
(405 KB)
Дата на валидност: 2012-03-14


Доставка на материали в ОУ "Ст. Караджа" - гр. Варна
Дата на валидност: 2012-03-22


„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05
Оферта (217 KB)
Декларации ЗОП (234 KB)
Изисквания към офертите (212 KB)
Методика (214 KB)
Списък на материалите (525 KB)
Проект на договор (232 KB)
Техническа оферта (208 KB)
Ценова оферта (215 KB)
Заповед за откриване на процедура (248 KB)
Публична покана (254 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали в ОУ "Васил Априлов" Бургас
Заповед на Директора на ОУ "Васил Априлов" Бургас (679 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Доставка на материали в ОУ Братя Миладинови" - Бургас
Писмо-покана към заинтересованите лица (443 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Доставка на материали в ОУ Братя Миладинови" - Бургас
Спецификация на материалите (725 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Доставка на материали в I ОУ
Публична покана (124 KB)
Приложения (240 KB)
Обобщена справка (823 KB)
Обобщена справка (804 KB)
Дата на валидност: 2012-03-22


Доставка на материали и консумативи за СОУ "Васил Левски" - Русе
Покана1 (586 KB)
Покана2 (794 KB)
Покана3 (908 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


ОУ "Йордан Йовков"-Ямбол
Протокол резултати от ОП (506 KB)
Дата на валидност: 2012-04-02


101 СОУ Бачо Киро
(558 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


Доставка на материали в СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян
Дата на валидност: 2012-03-22


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" град НОВА ЗАГОРА
Доставка на материали и външни услуги
ПИСМО-ПОКАНА по НВМОП (653 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


Заповед на СОУ "Димитър Талев"
Заповед за обявяване на Протокол от 12.03.2012г. на комисията за недействителен (406 KB)
Протокол от класиране на офертите от 15.03.2012г. (557 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


Доставка на материали в ОУ "Д-р Иван Селимински" град Сливен
Дата на валидност: 2012-03-27


Обобщена справка - материали и консумативи в СГСАГ
Обобщена справка (187 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


Приложения СГСАГ
Приложения (209 KB)
Дата на валидност: 2012-03-21


Протокол за избор на оферта
на ПГИ "Проф.д-р Димитър Табаков" - Сливен
Дата на валидност: 2012-03-30


Протокол_Първа АЕГ
Протокол (259 KB)
Дата на валидност: 2012-03-27


Доставка на канцеларски материали и консумативи за СОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Смолан
Заповед №РД-07-942 от 13.03.2012г. (78 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй
Заповед комисия (263 KB)
Дата на валидност: 2012-03-19


Доставка на материали в СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян
Публикувана под № 9000235 на страницата на АОП
Покана (285 KB)
Ценова оферта (257 KB)
Техническа оферта (266 KB)
Оферта (258 KB)
Обобщена справка (503 KB)
Декларация (258 KB)
Договор (283 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Протокол класиране - ПГЕЕ
Протокол класиране - ПГЕЕ "К.Фотинов", Бургас (546 KB)
Дата на валидност: 2012-03-12


105 СОУ "Атанас Далчев"
Доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-03-23


105 СОУ "Атанас Далчев"
Доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-03-23


105 СОУ "Атанас Далчев"
Доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали и консумативи в ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Пловдив
Публична покана (889 KB)
Декларации (308 KB)
Оферта (241 KB)
Техническа оферта (244 KB)
Ценова оферта (241 KB)
Входящ регистър (234 KB)
Обобщена справка материали (71 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


105 СОУ "Атанас Далчев" гр. София
Публична покана
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали и консумативи в ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Хасково
Заповед (756 KB)
Публична покана АОП (98 KB)
Обобщена справка (344 KB)
Публична покана (209 KB)
Договор (290 KB)
Приложения (314 KB)
Уточнение характер на материали и консумативи (418 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


105 СОУ
Доставка на материали и консумативи
Публична покана (884 KB)
(866 KB)
(574 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали в ІV ОУ "Христо Ботев" - Лом
Протокол избор (278 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


Доставка на материали по обособени позиции в 7 СОУ
Публична покана за доставка на материали и консумативи в 7СОУ "Свети Седмочисленици" - София (279 KB)
покана за обществена поръчка (569 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


Доставка на материали и консумативи в ОУ "Христо Ботев" - Сливен
Заповед за откриване на процедура по ЗОП (298 KB)
обобщена справка (581 KB)
Публична покана (330 KB)
Дата на валидност: 2012-03-27


съобщение
съобщение (26 KB)
Дата на валидност: 2012-03-06


покана до всички заинтересовани лица ЕГ Пловдив
химически и геадински материали
Писмо -покана до всички заинтересовани лица (154 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.2 (152 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.3 (190 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.4 (135 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.5 (138 KB)
Писмо -покана до всички заинтересовани лица стр.6 (65 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


Доставка на материали и консумативи в ПМГ "Акад. Боян Петканчин", гр. Хасково
Публична покана (854 KB)
Обобщена справка за материали и консумативи (656 KB)
Приложения (930 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


Малка обществена поръчка за материали и консумативи за 147 ОУ "Йордан Радичков"
Писмо-покана за участие в процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП
Писмо-покана и обобщена заявка (614 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


Доставка на материали в 33 ОУ
заповед (239 KB)
покана (793 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


101 СОУ БАЧО КИРО
ОПИС МАТЕРИАЛИ (558 KB)
график на планираните ОП съгласно ЗОП (83 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали и консумативи в ОУ "Юрий Гагарин"- Сливен
проекто-договор (286 KB)
декларация на кандидата (263 KB)
оферта (270 KB)
публична покана (461 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


Материали и консумативи - ССУ
ОП по НВОП
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали и консумативи
ou75zapovd_obporuchka (82 KB)
ou75zapoved2_obporuchka (93 KB)
ou75 pokana_za obpouchka (138 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


Доставка на материали и консумативи в 3-то ОУ
Дата на валидност: 2012-03-28


Индикативни стойности на обособени позиции
индикативни стойности по обособени позиции (264 KB)
Дата на валидност: 2012-03-27


Доставка на материали и консумативи ОУ "Проф. д - р Асен Златаров" Смолян
„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ ”, схема BG0051РО001 – 4 2.05
писмо покана (535 KB)
писмо покана (525 KB)
указания за изготвяне на оферти (542 KB)
Оферта (205 KB)
Техн. оферта (207 KB)
ценова оферта (202 KB)
разходи за закупуване на материали (381 KB)
ценова оферта (202 KB)
Дата на валидност: 2012-04-04


Доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-03-29


Доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-03-29


Доставка на материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-03-29


Протокол за избор на оферта
на ПГИ "Проф.д-р Димитър Табаков" - Сливен
Протокол за избор на оферта (862 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


ПГСУАУ "Атанас Буров" - гр. Силистра
Покана (292 KB)
Входящ регистър (307 KB)
декларация на кандидата (314 KB)
Договор (333 KB)
Заповед за процедура (305 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


ПГСУАУ "Атанас Буров" - гр. Силистра
Дата на валидност: 2012-03-28


ПГСУАУ "Атанас Буров" - гр. Силистра
Оферта (235 KB)
Техническа оферта (241 KB)
Ценова оферта (311 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


ПГСУАУ "Атанас Буров" - гр. Силистра
Дата на валидност: 2012-03-28


ПГСУАУ
Дата на валидност: 2012-03-23


ПГСУАУ"А.Буров" - Силистра
обобщена заявка
Обобщена справка (681 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


ПГСУАУ "Атанас Буров" - гр. Силистра
Промяна в график - ЗОП (84 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


Публична покана
Доставка на материали и консумативи в 3-то ОУ"Д.Благоев" - Шумен
Публична покана (874 KB)
Публична покана (499 KB)
Публична покана (481 KB)
Публична покана (435 KB)
Публична покана (458 KB)
Публична покана (505 KB)
Публична покана (661 KB)
Декларация на кандидата (313 KB)
Примерен договор (290 KB)
Оферти (291 KB)
Справка материали (471 KB)
Публична покана АОП (167 KB)
Публична покана АОП (113 KB)
изисквания към офертите (70 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


заповед за прекратяване на процедура по НВМОП в ПГЯЕ Козлодуй
(212 KB)
Дата на валидност: 2012-03-25


Публична покана
публична покана (535 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (491 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (259 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (259 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (267 KB)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (259 KB)
ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР (264 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


32 СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Публична покана (158 KB)
Оферта; Декларация на кандидата; Техническа оферта; Ценова оферта (386 KB)
Заповед; Договор;Входящ регистър (401 KB)
Обобщена справка за материали и консумативи 1 (648 KB)
Обобщена справка за материали и консумативи 2 (547 KB)
Публична покана в сайта на АОП (113 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


Протокол
Дата на валидност: 2012-03-30


СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй
Протокол (723 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Доставка на материали в ПГРТО - Плевен
Дата на валидност: 2012-03-28


Доставка на материали в ПГРТО - Плевен
Обобщена справка материали (538 KB)
справка материали (652 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


Доставка на материали и консумативи в ОУ"Йордан Йовков" гр.Плевен
Списък асортименти (507 KB)
Публична покана (283 KB)
ценово предложение (678 KB)
предложение за изпълнение на поръчката (581 KB)
декларация на кандидата (258 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


Протокол от заседание на комисията за избор на фирма доставчик
Протоколът е качен и на сайта на училището www.sou-vapcarov-ss.ucoz.com
протокол (185 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


Доставка на материали 7-мо СОУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ"
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (565 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


Доставка на материали и консумативи за ИИД на МГ „Д-р Петър Берон“ - Варна
Покана (568 KB)
Образци на документи (320 KB)
Техническа спецификация (695 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


Публична покана
публична покана (90 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


Протокол класиране
Дата на валидност: 2012-03-27


Обществена поръчка - ОУ "Св. Климент Охридски" Плевен
за ДИИ по Проект УСПЕХ
Заповед за откриване на процедура за ОП (247 KB)
Публична покана (259 KB)
Изисквания (255 KB)
Необходими материали, хартия, консумативи (60 KB)
Договор за доставка на канцеларски материали. Позиция І (275 KB)
Договор за доставка на хартия. Позиция ІІ (275 KB)
Договор за доставка на консумативи за техника. Позиция ІІІ (276 KB)
Декларация ЗОП - чл.47 ал.1 (261 KB)
Декларация ЗОП - чл.47 ал.2 (262 KB)
Декларация ЗОП - чл.47 ал.5 (261 KB)
Необходими материали, хартия, консумативи - бланка с лого (695 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


График на планирани обществени поръчки в 7 СОУ
График на планирани обществени поръчки (456 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


Протокол от класиране в 7 СОУ "Св. Седмочиселници"
Дата на валидност: 2012-04-03


доставка на материали и консумативи в СОУ "Христо Ботев" гр. Козлодуй
Решение
решение (721 KB)
Дата на валидност: 2012-04-02


Доставка на канцеларски материали и консумативи в ГПЧЕ
договор Позиция 1 (464 KB)
договор Позиция 2 (488 KB)
Обобщена справка материали (876 KB)
Указание за участниците (447 KB)
Декларация_чл47-1 (261 KB)
Декларация_чл47-2 (262 KB)
Декларация_чл47-5 (261 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


Доставка на канцеларски материали и консумативи в ГПЧЕ
Публична покана1 (560 KB)
Публична покана2 (524 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


Доставка на материали в ОУ "Иван Вазов" - Смолян
Публична покана по чл. 101 а от ЗОП
Публична покана (955 KB)
Дата на валидност: 2012-04-03


Доставка на материали
Публична покана (640 KB)
Справка материали (908 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


график за провеждане на обществени поръчки след 26.02.2012 г.
Дата на валидност: 2012-03-20


график за провеждане на обществени поръчки след 26.02.2012 г. в СОУ "Христо Ботев" гр. Козлодуй
график за провеждане на обществени поръчки след 26.02.2012 г
график на обществени поръчки съгласно НВМОП (161 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


Езикова гимназия "Йоан Екзарх" - Враца
Публична покана (924 KB)
Дата на валидност: 2012-03-29


Доставка на материали в Професионална техническа гимназия - Варна
Дата на валидност: 2012-04-09


доставка на материали и консумативи в НГДЕК "Константин Кирил Философ" - София
заповед на директора (482 KB)
обобщена справка материали (586 KB)
оферта обща (210 KB)
техническа оферта (212 KB)
ценова оферта (207 KB)
декларация на кандидата (209 KB)
писмо-покана - стр.1 (798 KB)
писмо-покана - стр.2 (760 KB)
писмо-покана - стр.3 (782 KB)
Дата на валидност: 2012-04-02


Доставка на материали и консумативи в ОУ "Христо Ботев", гр.Велинград
Заповед на директора (45 KB)
Публична покана (251 KB)
Обобщена справка на материали (510 KB)
Пълна документация (356 KB)
Дата на валидност: 2012-04-04


Протокол от класиране на офертите СОУ"Св.Кл.Охридски" гр.Добрич
Протокол от класиране на офертите (397 KB)
Дата на валидност: 2012-03-10


Доставка на материали и консумативи в 44.СОУ "Неофит Бозвели"
Публична покана (400 KB)
Дата на валидност: 2012-04-04


Протокол от класиране на офертите в ОУ "Васил Априлов" Бургас
Протокол от класиране на офертите в ОУ "Васил Априлов" Бургас (565 KB)
Дата на валидност: 2012-04-06


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" град НОВА ЗАГОРА
Дата на валидност: 2012-03-30


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" град НОВА ЗАГОРА
Дата на валидност: 2012-03-30


ПГ "Акад.Сергей П. Корольов" - гр.Дупница
Протокол
протокол (223 KB)
Дата на валидност: 2012-04-06


ПГ "Акад.Сергей П. Корольов" - гр.Дупница
протокол
Дата на валидност: 2012-04-06


Доставка на материали и консумативи за ПМГ"Нанчо Попович", гр.Шумен
за нуждите на ИИД по проект "Успех"
Публична покана (502 KB)
Техническа спецификация (400 KB)
Образци (322 KB)
Дата на валидност: 2012-04-04


Доставка на материали ОУ"Иван Вазов" -приложения
Документация за участие ОУ "Иван Вазов" - Смолян - приложения
Документация за участие (459 KB)
Дата на валидност: 2012-04-03


Доставка на материали в ОУ "Иван Вазов" - Смолян 1 част
Документация за участие
Документация_за_участие_1-4 (771 KB)
Дата на валидност: 2012-04-03


Доставка на материали в ОУ "Иван Вазов" - Смолян 2част
Документация за участие
Документация_за_участие_5-8 (818 KB)
Дата на валидност: 2012-04-03


105 СОУ "Атанас Далчев" гр. София
Протокол за класиране на предложения по ОП
Протокол (735 KB)
Протокол стр.2 (887 KB)
Протокол стр.3 (917 KB)
Протокол стр.4 (893 KB)
Протокол стр.5 (602 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


105 СОУ "Атанас Далчев" гр. София
Протокол за класиране на предложения по ОП
Протокол стр.1 (735 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


ПГ "Акад.Сергей П. Корольов" - гр.Дупница
Протокол
Дата на валидност: 2012-04-06


dogovor za dostavka na hranitelni produkti
za 3 godini
dogovor2 (144 KB)
Дата на валидност: 2014-06-30


ПГ "Акад.Сергей П. Корольов" - гр.Дупница
Протокол
Дата на валидност: 2012-04-06


dogovor za dostavka na kancelarski materiali i literatura
za 3 godini
dogovor1 (144 KB)
Дата на валидност: 2014-06-30


ПГ "Акад.Сергей П. Корольов" - гр.Дупница
Протокол
протокол комисия (419 KB)
протокол комисия (232 KB)
протокол комисия (224 KB)
протокол комисия (260 KB)
протокол комисия (155 KB)
Дата на валидност: 2012-04-06


Доставка на материали и консумативи в ОУ "Свети Иван Рилски" , гр. Хасково
ПИСМО - ПОКАНА стр.1 (873 KB)
ПИСМО - ПОКАНА стр.2 (902 KB)
ПИСМО - ПОКАНА стр.3 (790 KB)
ПИСМО - ПОКАНА стр.4 (966 KB)
ПИСМО - ПОКАНА стр.5 (428 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ стр.1. (909 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ стр.2 (1001 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ стр.3 (972 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ стр.4 (995 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ стр.6 (846 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ стр.7 (410 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА МАТЕРИАЛИ стр.5 (281 KB)
ЦЕНОВА ОФЕРТА (265 KB)
ДЕКЛАРАЦИЯ (259 KB)
Протокол - позиция 1 (26 KB)
Протокол - позиция 1 (56 KB)
Позиция 2 (166 KB)
Протокол позиция 2 (137 KB)
Протокол позиция 3 (96 KB)
Протокол позиция 3 (152 KB)
Протокол позиция 4 (13 KB)
Протокол позиция 4 (57 KB)
Протокол позиция 5 (161 KB)
Протокол позиция 5 (67 KB)
Договор - образец (213 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


Протокол от класиране на офертите СОУ "Любен Каравелов" гр.Добрич
Протокол (451 KB)
Дата на валидност: 2012-03-23


заповед
Дата на валидност: 2012-03-30


Заповед - СОУ " Константин Константинов" - Сливен
заповед 3 стр. (784 KB)
заповед 1 стр. (886 KB)
заповед 2 стр. (209 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Силистра
протокол на комисията
протокол (504 KB)
Дата на валидност: 2012-04-11


Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проекта в СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР.ЯКОРУДА
заповед (81 KB)
приложение (400 KB)
покана (410 KB)
справка (384 KB)
заповед №189 (259 KB)
заповед №197 (251 KB)
договор (231 KB)
Дата на валидност: 2012-03-20


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ " А. С. ПОПОВ ", гр. София
Протокол за избор на изпълнител
Дата на валидност: 2012-04-06


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ " А. С. ПОПОВ ", гр. София
Протокол за избор на изпълнител
Протокол (808 KB)
Дата на валидност: 2012-04-06


График на планираните ОП
график на планираните общ.поръчки (85 KB)
Дата на валидност: 2012-03-28


Доставка на материали и консумативи за ПГЯЕ
публична покана (557 KB)
Спецификация на материали и услуги за ПГЯЕ Козлодуй (363 KB)
документи (327 KB)
Дата на валидност: 2012-04-17


Заповед на Директора за откриване процедура по ЗОП
Заповед на Директора (750 KB)
Дата на валидност: 2012-03-19


ОУ"Йордан Йовков"-гр.Ямбол-Доставка на материали и косумативи за изпълнение на проект"Да направим училището привлекателно за младите хора"
Заповед процедура (105 KB)
ПИСМО-ПОКАНА (394 KB)
Публична покана (294 KB)
Обобщена справка материали (208 KB)
документи (223 KB)
Дата на валидност: 2012-04-05


Доставка на материали в 202 ОУ "Христо Ботев
Глинени съдове,дървени лъжици, бои , четки,лакове,цветна хартия,кадастрон,прежда различни цветове,ножици,игли за плетене и шиене.
Дата на валидност: 2012-05-06


Доставка на материали в ІV ОУ"Иван Вазов",Монтана
публична покана (625 KB)
Дата на валидност: 2012-04-05


доставка на материали за 7 СОУ Монтана
pokana (239 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


доставка на материали за 7 СОУ Монтана
dokumenti (831 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


доставка на материали за 7 СОУ Монтана
zapoved (269 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


доставка на материали за 7 СОУ Монтана
grafik zop (77 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


доставка на материали за 7 СОУ Монтана
zaiavka (751 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


доставка на материали за 7 СОУ Монтана
grafik (406 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


Заповед - СОУ " Константин Константинов" - Сливен
Дата на валидност: 2012-03-30


Външна услуга за осигуряване на транспорт в Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", град Кюстендил
Публична покана за осигуряване на транспорт в Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", град Кюстендил (750 KB)
Дата на валидност: 2012-04-03


Доставка на спортни материали и други в Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", град Кюстендил
Публична покана за доставка на спортни материали и други (946 KB)
Дата на валидност: 2012-04-03


Доставка на спортни материали и други в Езикова гимназия
Публична покана за доставка на материали и консумативи (952 KB)
Обобщена справка материали (616 KB)
Обобщена справка учебни помагала и консумативи (856 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


Дата на валидност: 2012-06-30


Доставка на материали 7-мо СОУ
Обособена позиция 2 - фотографски материали
публична покана (349 KB)
Дата на валидност: 2012-04-12


Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции за нуждите на ОУ "Христо Никифоров"
1. Канцеларски материали и консумативи по проект BG051PO001-4.2.05-0001; 2. Канцеларски материали и консумативи по проект BG051PO001-4.1.04-0039; 3. Канцеларски материали и консумативи за делегиран бюджет
Заповед на директора на ОУ "Христо Никифоров" (385 KB)
Писмо-покана до всички заинтересовани лица (505 KB)
Образец на техническа оферта (651 KB)
Образец на ценова оферта (668 KB)
Декларация от участник (182 KB)
Допълнителна информация към обособена позиция 2 (190 KB)
Заповед за комисия по разглеждане на оферти-стр.1 (340 KB)
Заповед за комисия по разглеждане на оферти-стр.2 (278 KB)
Протокол от комисия по разглеждане на оферти (329 KB)
протокол от комисия по разглеждане на оферти - 2 стр (598 KB)
протокол от комисия по разглеждане на оферти - 3 стр. (552 KB)
протокол от комисия по разглеждане на оферти - 4 стр. (250 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


Доставка на материали в ГПЧЕ "Христо Ботев" - гр. Кърджали
Покана за доставка на материали (265 KB)
Техническа спецификация и образци на документи (594 KB)
ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ 12.04.2012 (344 KB)
Дата на валидност: 2012-04-12


Протокол на комисията
Протокол на комисията
Дата на валидност: 2012-04-15


Протокол на комисията в ОУ "Д-р Иван Селимински
Протокол на комисията
Дата на валидност: 2012-04-15


Протокол на комисията в ОУ "Д-р Иван Селимински
Протокол на комисията
Дата на валидност: 2012-04-15


Протокол на комисията в ОУ "Д-р Иван Селимински
Протокол на комисията
Протокол на комисията (384 KB)
Протокол на комисията - 2 (718 KB)
Дата на валидност: 2012-04-15


достовка на материали в ПГ по СС"Боруш"
Дата на валидност: 2012-08-31


Обява за пряко договаряне по НВМОП в СОУ"Иван Вазов"-гр.Бургас
Обява за пряко договаряне по НВМОП в СОУ"Иван Вазов"-гр.Бургас (469 KB)
Покани (314 KB)
Покана (314 KB)
Покана (315 KB)
Покана (316 KB)
Дата на валидност: 2012-04-10


Публична покана - СОУ "К. Константинов"- Сливен
Протокол 1 стр.- СОУ "К. Константинов"- Сливен (843 KB)
Протокол 2 стр.- СОУ "К. Константинов"- Сливен (750 KB)
Протокол 3 стр.- СОУ "К. Константинов"- Сливен (821 KB)
Протокол 4 стр.- СОУ "К. Константинов"- Сливен (694 KB)
Протокол 5 стр.- СОУ "К. Константинов"- Сливен (498 KB)
Обобщена справка за материали и консумативи -СОУ "К. Константинов"- Сливен (358 KB)
Публична покана (396 KB)
Дата на валидност: 2012-04-16


Доставка на материали и консумативи - ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна
Публична покана (970 KB)
Списък на материали и консумативи (524 KB)
Оферта (32 KB)
Ценова оферта (41 KB)
Декларация (35 KB)
Дата на валидност: 2012-04-10


протокол на комисия
протокол на комисия лист1 (193 KB)
протокол на комисия лист2 (207 KB)
протокол на комисия лист3 (233 KB)
протокол на комисия лист 4 (174 KB)
протокол на комисия лист 5 (171 KB)
протокол на комисия лист 6 (214 KB)
протокол на комисия лист 7 (148 KB)
протокол на комисия лист 8 (45 KB)
Работни листи (608 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


Покана VІ ОУ "Любен Каравелов" Монтана
Публична покана (485 KB)
Документация (495 KB)
Дата на валидност: 2012-04-12


Решение- СОУ " Константин Константинов" - Сливен
Решение 1 стр - СОУ " Константин Константинов" - Сливен (862 KB)
Решение 2 стр. - СОУ " Константин Константинов" - Сливен (942 KB)
Дата на валидност: 2012-04-03


Доставка на материали за ГЧЕ "Екзарх Йосиф I"-Ловеч
Публична покана (11 KB)
Образец на оферти (217 KB)
Декларация на кандидата (259 KB)
Заповед на директора (792 KB)
Обобщена справка материали и консумативи (374 KB)
Писмо-покана (521 KB)
Дата на валидност: 2012-04-11


VІ ОУ "Любен Каравелов" град Монтана
Публична покана в АОП (700 KB)
(832 KB)
(692 KB)
Дата на валидност: 2012-04-12


VІ ОУ"Любен Каравелов" Град Монтана
Заповед за откриване на процедура по ЗОП (672 KB)
Заповед за комисия по ЗОП (803 KB)
Заповед за комисия по ЗОП (894 KB)
Дата на валидност: 2012-04-12


Доставка на матеpиали и консумативи в 8 СОУПЧЕ"А.С.Пушкин"
Покана (326 KB)
Оферта-образец (34 KB)
Ценова оферта (40 KB)
Декларация (38 KB)
материали и консумативи-описи (78 KB)
Дата на валидност: 2012-04-11


OP
корекция в позиции
Дата на валидност: 2012-04-06


СОУ " Константин Константинов" - Сливен
Заповед / транспорт/ избор на комисия (621 KB)
Прокол - транспорт (596 KB)
Заповед - транспорт- избор на оферта-СОУ " Константин Константинов" - Сливен (618 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Доставка на материали и консумативи в ОУ "Юрий Гагарин"- Сливен
заповед комисия (546 KB)
заповед комисия2 (520 KB)
заповед на директора (452 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


Доставка на материали и консумативи в ОУ "Юрий Гагарин"- Сливен
протокол комисия1 (540 KB)
протокол комисия2 (503 KB)
протокол комисия3 (439 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


Протокол на комисия в ПМГ-Враца
Дата на валидност: 2012-04-09


Протокол на комисия в ПМГ-Враца
Дата на валидност: 2012-04-09


16 ОУ "Райко Жинзифов"
Зяповед комисия ОП
ЗАПОВЕД КОМИСИЯ ЗА ОП (606 KB)
ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ ЗА ОП (743 KB)
Дата на валидност: 2012-09-06


Доставка на материали в ГПЧЕ "Петър Богдан" - гр. Монтана
Заповед (757 KB)
Публична покана (289 KB)
Обобщена справка материали (624 KB)
Проект на договор (281 KB)
График ЗОП (88 KB)
Образци на декларации и оферти (349 KB)
Дата на валидност: 2012-04-20


Доставка на материали и консумативи в ПМГ
Документи по процедура по обявянане на обществена поръчка за доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект УСПЕХ и нуждите на училището.
Публична покана (715 KB)
Дата на валидност: 2012-04-20


Заповед - класиране на участници в обществена поръчка СОУ "Сава Доброплодни", град Шумен
класиране на участниците
заповед за класиране (956 KB)
Дата на валидност: 2012-06-30


Доставка на материали - ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
Дата на валидност: 2012-04-17


Доставка на материали - ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
Дата на валидност: 2012-04-17


Доставка на материали - ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
Дата на валидност: 2012-04-17


Доставка на материали - ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
Дата на валидност: 2012-04-17


Доставка материали в ПМГ"Академик Иван Ценов" Враца
Дата на валидност: 2012-04-17


Протокол за разглеждане и класиране на офертите по ЗОП
Протокол (307 KB)
Дата на валидност: 2012-04-06


Доставка материали в ПМГ
Списък материали.стр.1 (804 KB)
Списък материали 2 стр. (870 KB)
Списък материали 3 стр. (241 KB)
Дата на валидност: 2012-04-17


Доставка на материали - ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
Публична покана (705 KB)
Публична покана, 2 стр. (663 KB)
Указания, стр.1 (812 KB)
Указания, стр.2 (753 KB)
Указания, стр. 3 (910 KB)
Указания, стр. 4 (898 KB)
Дата на валидност: 2012-04-17


"Доставка на консумативи и материали" ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", Велико Търново
Публична покана (870 KB)
Документация за участие (618 KB)
Дата на валидност: 2012-04-17


Доставка на материали ПГЗ Ген.Тошево
Заповед на Директора (488 KB)
Дата на валидност: 2012-04-17


ПМГ"Св.Климент Охридски" гр.Монтана
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (247 KB)
ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛИ (668 KB)
ОФЕРТА (338 KB)
ДЕКЛАРАЦИЯ (190 KB)
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (237 KB)
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (196 KB)
ПРООЕКТ НА ДОГОВОР (227 KB)
ГРАФИК ЗОП (85 KB)
ПРОТОКОЛ (300 KB)
Дата на валидност: 2012-04-18


СОУ "Христо Смирненски" – гр. Стара Загора
Протокол комисия 30.03.2012
Протокол комисия (315 KB)
Дата на валидност: 2012-04-20


Публична покана
Езикова гимназия
(66 KB)
Дата на валидност: 2012-04-18


Процедура по ЗОП - ОУ "Иван Вазов" - Смолян
Заповед за назначаване на комисия
Заповед_комисия_оферти (287 KB)
Дата на валидност: 2012-04-05


Процедура ЗОПОУ "Иван Вазов" - Смолян
Протокол на комисия за разгледани оферти
Протокол_комисия_разгледани_оферти (764 KB)
Дата на валидност: 2012-04-04


Процедура по ЗОП - ОУ "Иван Вазов" - Смолян
Решение №2/05.04.2012г. за класиране на участници
Решение_за_класиране_по_обособени_позиции (241 KB)
Решение_за_класиране_по_обособени_позиции (232 KB)
Дата на валидност: 2012-04-05


Доставка на материали и консумативи в ПГИ "Робер Шуман"
ZAPOVED 262 (163 KB)
publichna_pokana (899 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Доставка на материали и консумативи в ПГИ "Робер Шуман"
Дата на валидност: 2012-03-30


Доставка на материали и консумативи в ПГИ "Робер Шуман"
oferta (245 KB)
cenova oferta (228 KB)
tehnicheska oferta (297 KB)
deklaracia (286 KB)
dogovor (856 KB)
materiali (619 KB)
zapoved 282 (156 KB)
protokol-1 (914 KB)
protokol-2 (873 KB)
protokol-3 (698 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Доставка на материали в Трето основно училище "Д-р П. Берон" - Монтана
Публична покана1 (232 KB)
Публична покана2 (242 KB)
Публична покана3 (242 KB)
Публична покана4 (211 KB)
Публична покана5 (166 KB)
Дата на валидност: 2012-04-24


Обобщена справка материали
Обобщена справка2 (228 KB)
Обобщена справка3 (249 KB)
Обобщена справка4 (264 KB)
Обобщена справка5 (245 KB)
Обобщена справка6 (186 KB)
Обобщена справка1 (233 KB)
Дата на валидност: 2012-04-24


101 СОУ Бачо Киро
pokana (277 KB)
materiali (442 KB)
Дата на валидност: 2012-04-25


заповед комисия за избор на изпълнител
заповед комисия за избор на изпълнител (115 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


заповед комисия за избор на изпълнител
заповед комисия за избор на изпълнител стр.2 (144 KB)
заповед комисия за избор на изпълнител стр.3 (51 KB)
Дата на валидност: 2012-03-26


Покана ПГ по земеделие Генерал Тошево
Покана (431 KB)
Дата на валидност: 2012-04-19


ОУ Христо Никифоров
Заповед за класиране (313 KB)
Заповед за класиране - 2 стр. (211 KB)
Дата на валидност: 2011-04-12


Договор за материали и консумативи
Дата на валидност: 2012-02-24


Договор за материали и консумативи
ДОГОВОР 001 за материали и косумативи (427 KB)
ДОГОВОР 001 за материали и консумативи - 2 (508 KB)
ДОГОВОР 001 за материали и консумативи - 3 (501 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Писмо - покана за доставка на материали и консумативи в VI ОУ
Доставка на материали и консумативи в VI ОУ "Братя Миладинови" гр. Сливен (274 KB)
Доставка на материали и консумативи в VI ОУ "Братя Миладинови" гр. Сливен (202 KB)
Заповед за ЗОП (749 KB)
Заповед - комисия 1 (692 KB)
Заповед -комисия 2 (882 KB)
Заповед - комисия 3 (569 KB)
Дата на валидност: 2012-04-17


публична покана
Дата на валидност: 2012-04-17


dostavka na materiali - 7 SOU-Montana
protokol komisia -ZOP
protokolkomisia (811 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05 и нуждите на 18 СОУ
Дата на валидност: 2012-04-24


Доставка на материали във Второ СОУ
Писмо-покана (619 KB)
Заповед (488 KB)
Дата на валидност: 2012-04-25


Договор за доставка на материали в СОУ"Св.Климент Охридски"гр.Добрич
Договор за доставка на материали (233 KB)
Дата на валидност: 2012-12-31


Договор за доставка на материали в СОУ"Св.Климент Охридски"гр.Добрич
Договор за доставка на материали и консумативи (301 KB)
Дата на валидност: 2012-12-31


Заповед на Директора на СОУ "Христо Ботев" Русе
Заповед (206 KB)
Дата на валидност: 2012-04-09


Доставка на материали в ПГТ"Пенчо Семов"-Габрово
Заповед за откриване на процедура (283 KB)
Публична покана (298 KB)
приложение1-оферта на кандидата (266 KB)
приложение2-декларация накандидата (239 KB)
приложение3-заявление за участие (261 KB)
приложение4- декларация по чл.47 ал.1 (251 KB)
приложение5-декларация по чл.47 ал.5 (251 KB)
приложение6 -проект на договор (283 KB)
необходими материали (262 KB)
Дата на валидност: 2012-04-27


Покана за доставка на материали в ІV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри"
Покана (544 KB)
Списък на материалите (665 KB)
Дата на валидност: 2012-04-26


Доставка на материали и консумативи
Публична покана 1 (686 KB)
Публична покана 2 (776 KB)
Публична покана 3 (582 KB)
Обособени позиции 1 (794 KB)
Обособени позиции 2 (963 KB)
Обособени позиции 3 (986 KB)
Обособени позиции 6 (964 KB)
Обособени позиции 7 (580 KB)
Обособени позиции 4 (553 KB)
Обособени позиции 5 (550 KB)
Дата на валидност: 2012-04-26


Протокол на комисия
Дата на валидност: 2012-04-18


VІ ОУ "Любен Каравелов"
Решение (744 KB)
Протокол комисия (417 KB)
График (85 KB)
Дата на валидност: 2012-04-28


ПГ ПО ТУРИЗЪМ"Д-Р ВАСИЛ БЕРОН"-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕЗУЛТАТИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗАПОВЕД КОМИСИЯ (635 KB)
ПРОТОКОЛ (611 KB)
РЕШЕНИЕ (265 KB)
Дата на валидност: 2012-05-07


СПГЕ Джон Атанасов-протокол избор
протокол
СПГЕ протокол избор доставка материали (879 KB)
Дата на валидност: 2012-04-20


Доставка на учебни материали и консумативи за ОУ "Николай Петрини" Ямбол
Дата на валидност: 2012-04-27


Доставка на учебни материали и консумативи за ОУ "Николай Петрини" Ямбол
Писмо покана (276 KB)
Писмо покана (253 KB)
Проекто-договор (284 KB)
Декларация на кандидата (76 KB)
Заповед за откриване на процедура по ЗОП (268 KB)
Заявка материали (301 KB)
Оферта на кандидата (258 KB)
Публична покана (8 KB)
Техническа оферта на кандидата (265 KB)
Ценова оферта на кандидата (254 KB)
Дата на валидност: 2012-04-27


32СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Решение (92 KB)
Дата на валидност: 2012-04-30


Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Велико Търново
Заповед
Заповед (374 KB)
Дата на валидност: 2012-05-04


Трето ОУ"Димитър Благоев" - Шумен
Решение
Решение стр.1 (714 KB)
Решение стр.2 (663 KB)
Решение стр.3 (487 KB)
Решение стр.2 (667 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


Протокол на комисия
Дата на валидност: 2012-04-27


Доставка на материали в ІV ОУ "Христо Ботев" - Лом
Протокол избор (474 KB)
ЗАПОВЕД (912 KB)
Дата на валидност: 2012-04-27


Заповед - СОУ " Константин Константинов" - Сливен
Заповед - комисия -1- СОУ " Константин Константинов" - Сливен (883 KB)
Дата на валидност: 2012-04-18


ПИСМО-ПОКАНА за участие в процедура СОУ "Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр.КОСТЕНЕЦ
по чл.2,ал.1, т.2 от НВМОП
ZAPOVED325 (215 KB)
PISMO-POKANA (657 KB)
PISMO-POKANA 2-РА ЧАСТ (611 KB)
Протокол 24,02,2012 (349 KB)
Заповед № 360 (196 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Доставка на материали в ІV ОУ "Христо Ботев" - Лом
Дата на валидност: 2012-04-26


Доставка на материали в ІV ОУ "Христо Ботев" - Лом
ЗАПОВЕД (391 KB)
Дата на валидност: 2012-04-26


Доставка на материали в ІV ОУ "Христо Ботев" - Лом
Публична покана (987 KB)
Дата на валидност: 2012-04-26


Доставка на материали в ІV ОУ "Христо Ботев" - Лом
Дата на валидност: 2012-04-26


Доставка на материали в ІV ОУ "Христо Ботев" - Лом
документи (966 KB)
Дата на валидност: 2012-04-26


Протокол № 2 - СОУ " Константин Константинов" Сливен
Дата на валидност: 2012-04-17


Протокол -ІV ОУ"Иван Вазов",Монтана
Протокол № 2 (65 KB)
Дата на валидност: 2012-04-27


Протокол1 - СОУ " Константин Константинов" Сливен
Дата на валидност: 2012-04-17


Протокол № 2 4стр. - СОУ " Константин Константинов" Сливен
Протокол № 2 1 стр. - СОУ " Константин Константинов" Сливен (869 KB)
Протокол № 2 3стр. - СОУ " Константин Константинов" Сливен (969 KB)
Протокол № 2 4стр. - СОУ " Константин Константинов" Сливен (736 KB)
Протокол № 2 5стр. - СОУ " Константин Константинов" Сливен (869 KB)
Дата на валидност: 2012-04-17


Протокол на комисията за оценяване и класиране
1 стр
(823 KB)
(415 KB)
Дата на валидност: 2012-04-26


Протокол на комисията за оценяване и класиране
от 2 до 9 страници
(318 KB)
Дата на валидност: 2012-04-26


Протокол на длъжностните лица - ГЧЕ "Екзарх Йосиф І" - Ловеч
Протокол на длъжностните лица - ГЧЕ - Ловеч (969 KB)
Решение - изпълнител - ГЧЕ - Ловеч (184 KB)
Дата на валидност: 2012-04-27


Доставка на материали в Трето основно училище "Д-р П. Берон" - Монтана
Необходими документи (339 KB)
Дата на валидност: 2012-04-24


заповед за отваряне на оферти - ПГЯЕ Козлодуй
заповед оферти (117 KB)
Дата на валидност: 2012-04-24


ГПЧЕ "Петър Богдан"-гр. Монтана
Заповед за комисия (767 KB)
Протокол (490 KB)
Решение (516 KB)
Дата на валидност: 2012-05-07


20.ОУ
Писмо-Покана (492 KB)
Необходими документи (504 KB)
Дата на валидност: 2012-05-04


Определяне на изпълнител в ПГ по туризъм "Пенчо Семов" гр. Габрово
Решение -Класиране на кандидатите (756 KB)
Дата на валидност: 2012-05-15


Външни услуги
изработване на пана, платна, афиши, брошури
публична покана (279 KB)
Дата на валидност: 2012-05-14


Протокол No1 Второ СОУ "Неофит Бозвели" Варна
Избор на изпълнител за доставка на материали по проект "УСПЕХ"
Протокол No1- 2 Второ СОУ "Неофит Бозвели" Варна (256 KB)
Протокол No1-1 Второ СОУ "Неофит Бозвели" Варна (459 KB)
Дата на валидност: 2012-05-18


Решение Второ СОУ "Неофит Бозвели" Варна
Избор на изпълнител за доставка на материали по проект "УСПЕХ"
Решение Второ СОУ "Неофит Бозвели" Варна (695 KB)
Заповед No 454 Второ СОУ "Неофит Бозвели" (890 KB)
Дата на валидност: 2012-05-18


Доставка на материали, консумативи, литература и хранителни продукти в 112 ОУ "Стоян Заимов"
Писмо - покана (347 KB)
Писмо - покана (484 KB)
Писмо - покана- 3 стр. (392 KB)
Писмо - покана- 4стр. (317 KB)
Писмо - покана- 5 стр. (387 KB)
Писмо - покана- 6 стр. (339 KB)
Писмо - покана- 7 стр. (243 KB)
Писмо - покана- 8 стр. (288 KB)
Писмо - покана- 9 стр. (260 KB)
Писмо - покана- 10 стр. (289 KB)
Писмо - покана- 11 стр. (308 KB)
Писмо - покана- 12 стр. (276 KB)
Писмо - покана- 13 стр. (286 KB)
Писмо - покана- 14 стр. (299 KB)
Писмо - покана- 15 стр. (154 KB)
Дата на валидност: 2012-02-24


Решение на директора
Решение 1 стр. (258 KB)
Решение 2 стр. (263 KB)
Решение 3 стр. (223 KB)
Дата на валидност: 2012-03-30


Покана транспорт
Покана транспорт
Покана транспорт (428 KB)
Дата на валидност: 2012-05-08


заповед транспорт
заповед транспорт
Заповед транспорт (300 KB)
Дата на валидност: 2012-05-08


Протокол на комисия
от проведен избор
Протокол избор (887 KB)
ЗАПОВЕД (234 KB)
Дата на валидност: 2012-05-12


ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", Велико Търново
Протокол за допуснати участници в ОП
Протокол за допуснати участници (787 KB)
Дата на валидност: 2012-05-12


ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. велико Търново
Решение (539 KB)
Дата на валидност: 2012-05-24


доставка на консумативи и външни услуги
ПМГ"Екзарх Антим І", видин
Публична покана (461 KB)
изисквания към кандидатите (260 KB)
обобщена справка (281 KB)
показатели за оценка (177 KB)
НеобхДокумКандидатстване.doc (337 KB)
Дата на валидност: 2012-05-18


Протокол от разглеждане,оценяване и класиране на предложения в процедура по подбор на оферти за изпълнител по доктавка на м-ли,консумативи и ВУ за изпълнение на ИИД
Протокол на ПГЯЕ "Игор Курчатов" (416 KB)
Дата на валидност: 2012-04-23


ДОГОВОР №75 на ПГЯЕ Козлодуй
Договор №75 на ПГЯЕ с "ПОРИ ТРАНС - 2010" ЕООД за изпълнение на външни услуги - превоз на ученици
Договор №75 (301 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


ДОГОВОР №77 на ПГЯЕ Козлодуй
Договор №77 с "КАМЕЯ ДИЗАЙН" ООД за доставка на дидиктически материали
Договор №77 (332 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


ДОГОВОР №78 на ПГЯЕ Козлодуй
Договор №78 с "КЕЪР 4 ОФИС" ООД за доставка на материали и консумативи за спортни дейности
Договор №78 (363 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


ДОГОВОР №79 на ПГЯЕ Козлодуй
Договор №79 с " ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД за доставка на консумативи свързани с електрониката
Договор №79 (353 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


График
График (217 KB)
График (167 KB)
График (97 KB)
Дата на валидност: 2012-05-18


ДОГОВОР № 80 на ПГЯЕ
Договор №80 с " МЕЛИ - М " ООД за доставка на спечифични аксесоари за танцово изкуство
Договор №80 (251 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


Решение
Решение (161 KB)
Решение (118 KB)
Дата на валидност: 2012-05-30


Протокол
Избор на доставчик
Протокол_1 (841 KB)
Протокол_2 (770 KB)
Протокол_3 (901 KB)
Протокол_4 (794 KB)
Протокол_5 (837 KB)
Протокол_6 (890 KB)
Протокол_7 (919 KB)
Протокол_8 (462 KB)
Дата на валидност: 2012-05-04


Заповед
комисия
Заповед_1 (677 KB)
Заповед_2 (493 KB)
Дата на валидност: 2012-05-04


Заповед
определяне на изпълнител
Заповед за изпълнител (711 KB)
Заповед за изпълнител_ (675 KB)
Дата на валидност: 2012-07-31


ПГПТ Пазарджик
Материали и консумативи по УСПЕХ
Дата на валидност: 2012-06-01


ДОГОВОР №82 на ПГЯЕ Козлодуй
Договор №82 с СД "Педагог 6 Делев Луизова и сие" за доставка на литература за нуждите на ИИД
Договор 82 (330 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


ДОГОВОР №81 на ПГЯЕ Козлодуй
Договор №81 с "ВЕСЕЛИН БАЛЕВ" ЕООД - OFFICE 1 SUPERSTORE за доставка на канцеларски материали за нуждите на ИИД
Договор № 81 (497 KB)
Дата на валидност: 2012-08-31


Покана
Публична покана (479 KB)
Публична покана 2 стр. (287 KB)
Заповед (664 KB)
Заповед 1стр (580 KB)
Дата на валидност: 2012-05-18


Доставка на материали и консумативи в СОУ"Никола Войводов" гр.Враца
Допълнителна доставка на материали и консумативи
Публична покана (63 KB)
Указания за участниците (286 KB)
Обобщена справка материали (317 KB)
Индикативни стойности по обособени позиции (256 KB)
Декларация на участника (207 KB)
Оферта (205 KB)
Техническа оферта (203 KB)
Ценова оферта (205 KB)
Договор проект (233 KB)
Дата на валидност: 2012-06-08


Доставка на консумативи и материали в ПГПТ Пазарджик
Протокол
Дата на валидност: 2012-06-04


Доставка на материали и консумативи за нуждите на ПМГ"Академик Иван Гюзелев" и за изпълнение на ИИД по проект схема BG051PO001-4.2.05-0001"УСПЕХ"
Публична покана (122 KB)
Публична покана (134 KB)
Публична покана (131 KB)
Обобщена заявка (150 KB)
Обобщена заявка (172 KB)
Обобщена заявка (175 KB)
Обобщена заявка (129 KB)
Обобщена заявка (161 KB)
Обобщена заявка (113 KB)
Обобщена заявка (133 KB)
Обобщена заявка (158 KB)
Обобщена заявка (204 KB)
Обобщена заявка (137 KB)
Обобщена заявка (149 KB)
Входящ регистър (126 KB)
Входящ регистър (68 KB)
Заповед за определяне на комисия (132 KB)
Протокол за констатациите и решението на комисията (141 KB)
Протокол за констатациите и решението на комисията (174 KB)
Протокол за констатациите и решението на комисията (185 KB)
Протокол за констатациите и решението на комисията (216 KB)
Протокол за констатациите и решението на комисията (218 KB)
Протокол за констатациите и решението на комисията (217 KB)
Протокол за констатациите и решението на комисията (121 KB)
Ценова оферта (123 KB)
Ценова оферта (88 KB)
Техническа оферта (110 KB)
Техническа оферта (132 KB)
Количествено-стойностна сметка (156 KB)
Количествено-стойностна сметка (199 KB)
Количествено-стойностна сметка (201 KB)
Количествено-стойностна сметка (53 KB)
Договор (153 KB)
Договор (185 KB)
Договор (188 KB)
Договор (173 KB)
Договор (152 KB)
Дата на валидност: 2012-04-30


Покана за сключване на договор
Материали и консумативи по УСПЕХ
Дата на валидност: 2012-06-12


Транспортна услуга в ОУ "Злати Терзиев", с. Баня
Превоз на ученици
Заповед за откриване на процедура (327 KB)
Писмо-покана за участие стр.1 (329 KB)
Писмо-покана за участие стр.2 (380 KB)
Писмо-покана за участие стр.3 (396 KB)
Писмо-покана за участие стр.4 (378 KB)
Ценова оферта, стр.1 (255 KB)
Ценова оферта, стр.2 (185 KB)
Техническа оферта, стр.1 (302 KB)
Техническа оферта, стр.2 (265 KB)
Оферта, стр.1 (264 KB)
Оферта, стр.2 (232 KB)
Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП (325 KB)
Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП (389 KB)
Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП (344 KB)
Дата на валидност: 2012-06-15


Доставка на материали и консумативи за ПМГ"Нанчо Попович", гр.Шумен
Publicna pokana (395 KB)
Tehniceska_specificacia2 (553 KB)
Obrazci (315 KB)
Дата на валидност: 2012-06-25


Прекратяване на процедура по НВМОП
Заповед
Заповед (133 KB)
Дата на валидност: 2012-06-30


Доставка на материали и консумативи в 3-то ОУ"Д. Благоев" - Шумен
Дата на валидност: 2012-03-28


Доставка на материали и консумативи в 3-то ОУ"Д. Благоев" - Шумен
доставка
Дата на валидност: 2012-08-31


Доставка на материали в СОУ"Добри Чинтулов" Бургас
Дата на валидност: 2012-10-24


Pismo-pokana Vtoro SOU "Neofit Bozveli" Varna
Писмо-покана
Дата на валидност: 2012-04-25


Писмо-покана от Второ СОУ "Неофит Бозвели"
Писмо-покана от Второ СОУ "Неофит Бозвели"
Дата на валидност: 2012-04-25


Декларация
чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3
Декларация (679 KB)
Декларация (672 KB)
Декларация (665 KB)
Дата на валидност: 2012-05-04


ПМГ"Екзарх Антим І", Видин
Доставка на оборудване
ПубличнаПокана.pdf (810 KB)
ТехническиПараметриОборудване.jpg (657 KB)
Изисквания-1.doc (269 KB)
Уник.№.doc (23 KB)
ГрафикЗОП (357 KB)
Obrazci_na_dokumenti.doc (330 KB)
Дата на валидност: 2012-11-16


140 СОУ "Иван Богоров"
ПИСМО ПОКАНА - 140 СОУ "Иван Богоров" (484 KB)
ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - 140 СОУ "Иван Богоров" (457 KB)
СПРАВКА МАТЕРИАЛИ ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ (861 KB)
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА (435 KB)
ОФЕРТА (476 KB)
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА (429 KB)
ЦЕНОВА ОФЕРТА (412 KB)
ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - 140 СОУ "Иван Богоров - 2 (157 KB)
Дата на валидност: 2012-11-13


приложение към поканата
Дата на валидност: 2011-02-21


Доставка на материали и консумативи
заповед на директора (118 KB)
Публична покана (259 KB)
Писмо - покана (745 KB)
заявка за материали и консумативи (847 KB)
заявка за консумативи и материали (853 KB)
заявка за материали и консумативи (355 KB)
Дата на валидност: 2012-11-13


Доставка на материали за СОУ "Иван Вазов" - Бургас
„Доставка на материали, консумативи и оборудване за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05-0001
Дата на валидност: 2012-12-03


„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05
Регистрирано в АОП на 08,11,2012 под №9008469
Дата на валидност: 2012-11-30Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"