Работа с информационната система

Актуални въпроси


Въпрос: Как системата да изчисли две различни часови ставки на един ръководител? ново
Отговор: Системата не може да разграничава различни ставки за различни групи. Броят часове се брои общо. Трябва да се запише успреднено възнаграждението в менюто за договори/допълнителни споразумения.
Пример: има 5 часа по 10 лв. и 15 часа по 12 лв. Общо прави 50 лв. + 180 лв. = 230 лв.Тези 230 лв. / 20 часа = 11.5 лв. е ставката. Въвеждат се в меню договори/ставка 11,5 лв. и ще се изчисли вярно възнаграждението.

Въпрос: Как да попълня полето "Период на участие" в анкетните карти?
Отговор:  В анкетните карти името на участника и периода на участие се попълват от системата автоматично.

Въпрос: Не мога да прикача анкетната карта, защо?  
Отговор: Ограничението за обем на файла е до 1МВ. Препоръчваме сканирането на картите да става с по-ниска резолюция (100 – 150 dpi) и черно-бяло, за да не надхвърля 1МВ. Удачно е да бъдат използвани файлове в оптимизиран формат например jpg или pdf. Архивирани файлове с разширение .RAR (.ZIP) не могат да бъдат качвани.

Въпрос: Възможно ли е директорът да бъде едновременно и ръководител на ИИД.
Отговор: Да. В системата се определя ниво на достъп  "директор".  Това му дава достъп до всички активни модули и данни, включително и като "ръководител на ИИД".

Въпрос: На първата страница от заявката и дневниците за ИИД, която разпечатваме, се вижда различен брой ученици и различен преподавател, от този който е реално въведен. Къде ни е грешката?
Отговор: Този брой се появява от въведения брой в меню Заявка за ИИД, във формата за въвеждане и редакция на ИИД. Името на преподавателя, който се появява на първата страница в заявката и дневниците също се взима от тази форма.
 

Въпрос: Имаме проблем с данните за възпитател. От няколко дни не се виждат в системата трудовия договор и платежните нареждания .Това дава разлика за съответните месеци.
Отговор: Най-вероятно е изтрито лицето, или да са му променени данните, по-точно ЕГН. Възстановете данните на лицето в списъчния състав и ще се появят документите. В допълнение в списъка трябва да фигурират всички лица, които участват в проекта - общо, без да се трият или разделят по периоди.

Въпрос: Имаме нов директор и не мога да го запиша като отделен потребител с директорски права, а не смея да изтрия стария ни директор. Моля за Вашето съдействие, за да мога да работя в системата.
Отговор: Ако имате достъп до списъчния състав на лицата, вероятно по-лесно ще е следното: От достъпа на стария директор или техническо лице, въведете новия директор като ръководител ИИД и след като той се регистрира с имейл като ръководител, променете нивото му на достъп като директор.

Въпрос: Можем ли да изтриваме от списъка на учители/възпитатели лица, които вече не са в трудови правоотношения с училището. В списъка липсват имена на учители/възпитатели, които са новоназначени. Списъкът не е актуализиран - кой извършва това?
Отговор: Не може да изтривате учители/възпитатели, които имат акаунт, или още повече ако имат изчислени възнаграждения. В списъка учителите не се актуализират от Админ (Админ не ги синхронизира), така че трябва да въведете новите ръчно.

Въпрос: Не мога да влезна в системата на проект УСПЕХ. Изписва грешен e-mail или парола. Откъде може да идва проблема?
Отговор: Вероятно сте си премахнали нивото на достъп или сте си сменили паролата. Свържете се с РИО или администраторите на проекта като посочите трите си имена и код по Админ.

Въпрос: Не работи генерирането на PDF в системата, какво да правя?
Отговор: Генерира се PDF, но можем да ограничаваме функцията при натоварване на сървъра или да я направим видима само за директор. Можете да копирате документа от браузъра в Word, от който да го разпечатате в Landscape (пейзаж) формат. Инструкции при разпечатване.

ВАЖНО! Въпрос: Имаме пенсиониран/напуснал  учител/ръководител, какво следва да направя?
Отговор: В системата НЕ СЕ ТРИЯТ акаунти! Директорът дава статут на съответния акаунт "забранен".

Въпрос: Изтрихме акаунт на учител/ръководител и всички документи за възнаграждения изчезнаха. Получава се несъответствие във ведомостта. Какво да направя?  
Отговор: Възстановете лицето, като го добавите в списъка на учителите и изчезналите документи ще появят.

Въпрос: При разпечатване на Дневник и График на дейностите от секция „Графици“, в таблицата Данни за групата стойността на полето Брой ученици в риск е 0, въпреки че в списъците на учениците срещу имената им съм отбелязала кой от тях е с неизвинени отсъствия и кой с наказания за агресивно поведение?  
Отговор: Стойността на полето Брой ученици в риск в Дневника и Графика се взема от секция Заявки за ИИД,  Данни за ИИД, където предварително трябва да бъдат въведени броя на учениците във всяка група и колко от тях са ученици в риск.

Въпрос: Защо след като се регистрирам потребителският ми акаунт не е записан и не е активен?  
Отговор: Само директор може да ви даде достъп, независимо че имате регистрация. Не може да се работи в системата без резрешение на директор.

Въпрос: Нужно ли е да се направи още нещо от директора освен че е въвел данните и имаме предоставен код по админ?  
Отговор: Директора през неговия профил дава ниво на достъп на потребителя - "Ръководител ИИД" и статус на достъп "Разрешен".
За поставяне на статус "разрешен" и ниво на достъп "ръководител ИИД", трябва да посочите с кликване на отметка пред лицата, и след това от падащото меню да изберете ниво на достъп "Ръководител" и бутон "Добави".

Въпрос: Имаме 1 ръководител на ИИД, който има самостоятелна група и отделно друга група съвместно с друг колега. При въвеждане на графика от техните профили не се вижда тематичното направление на общата им група. Какво трябва да се направи, за да се отстрани този проблем?  
Отговор: Директорът (или техническото лице, което има достъп) да въведе по 1 ред от графика на ИИД съответно час на единия и другия преподавател. Тогава групата ще се появи като падащо меню през достъпа за съответния преподавател.

Въпрос: : Директор съм на училище с 562 ученици. Възможно ли е всички ученици да бъдат включени в ИИД по проекта?  

Отговор: Да. Няма ограничения за процента на участващите в проекта ученици.

Въпрос: Участвам в проекта като технически сътрудник. Какъв статут да дам на учител, който е участвал в проекта през миналата учебна година, но няма да бъде ръководител на ИИД?  

Отговор: Учителят трябва да остане в базата, но статута му да бъде „Забранен“ ВАЖНО Учителя не трябва да се изтрива от базата!

Въпрос: При изчисляване на възнаграждение по гр. договор на някои лица не се начисляват осигуровки нито за сметка на работодател, нито за сметка на лицето. Каква е причината?
Отговор: Трябва да се начислят осигуровки, само ако месечното възнаграждение след нормативно признатите разходи е над минималния осигурителен доход (270 лв. до 1 май и 290 лв. след 1 май 2012 г.). Така че ако лицето има доходи по други договори, въведете сумата в полето "доходи от други договори", и ако се получи сума над МОД осигуровки ще се начислят.

Въпрос: Каква е причината на някои лица (ръководител на ИИД или директор) системата да не начислява УПФ?
Отговор: Единствената възможна причина е да не сте посочили в меню "Трудови договори/Доп.споразумения", че лицето е педагогически специалист. Поради същата причина може на технически сътрудници/счетоводители, по погрешка да се начисли УПФ, затова проверявайте, какво е отбелязано срещу полето "Педагогически специалист".

Въпрос: С отварянето на менюто за отчет на директор и счетоводител сме нанесли необходимите данни. Защо обаче не можем да изчислим възнагражденията им от системата. Качили сме трудовия договор/доп.споразумение/часовата ставка, но при изчисляване не ни се появява сумата.
Отговор: Отидете в меню Трудови договори/Доп.споразумения и проверете дали сте въвели всичко за лицата. До момента при подобни запитвания се оказва че не е избрана длъжност, и вместо директор или асистент стои "Изберете", което не позволява да се направи съответното изчисление.

Въпрос: При проверката на дневниците установихме че няма въведени присъствия на ученици за определена дата. Датата я има в графика, но системата не ни позволява да въведем присъствия и отсъствия - не ни се появяват кутийки за маркиране за посочената дата.
Отговор: Проверете внимателно коя е датата в графика. Няма начин да не излезе при присъствия, ако е въведена в графика. До момента при всички подобни запитвания се оказва че е въведена друга година (2013 г. вместо 2012) или друг месец или просто гледате друга дата или друга ИИД. Оправете данните в графика и тогава въведете присъствията.

Въпрос: При проверка на въведените присъствия в модулът за въвеждане на присъствия някои ученици, които са се отписали нямат въведени присъствия в дните, в които са присъствали, а други - липсват. Къде е грешката?  

За да се появява ученик във формата за въвеждане на присъствия, трябва при посочване "от дата" - "до дата" да е посочен интервал, в който ученикът е бил включен (да отговаря на интервала дата на включване - дата на изключване в меню Ученици).

Когато за въвеждане на присъствия се съдържа дата, в която ученикът не е бил включен, той не се появява за въвеждане на присъствия - защото не трябва да му се въвеждат такива за дати, в които не е включен. Би трябвало въвеждащият да обърне внимание че ученикът не се появява и би трябвало присъствията да се въвеждат своевременно и ден за ден, а не със закъснение като се избере месец и се работи с опцията "маркирай всички". Необходимо е, за да се появят ученици при въвеждане на присъствия да посочите интервал на въвеждане, такъв че в полето "от дата" да е избрана дата след датата на включване на ученика и "до дата" - дата преди изключване на ученика.

Също така моля да обърнете внимание на новите справки за проверка на присъствия, които са добавени в системата в меню Графици - "Присъствен дневник", от който се виждат всички присъствия на всички ученици и "Справка присъствия на ученик" - при избор на ученик от присъствения дневник се получава подробна информация за всяко едно присъствие - какво и кога е въведено.

Въпрос: След разговора ми с експерт от РИО и въпреки насоките от Ваша страна, не успявам да коригирам визуализиращите се отсъствия на вече напусналите групите ученици! Моля, обяснете подробно откъде точно става "изтриването" на въпросните отсъствия.

Отговор: Отидете в меню Графици , изберете ИИД, ще се появи линк [ Справка присъствия ] , в която имената на учениците са линкове. При избирането на име на ученик, ще се отвори подробна справка за неговите присъствия и отсъствия с възможност за изтриване на дадено присъствие/отсъствие.

Въпрос: Възникна проблем при начисляване на възнаграждението на ръководител на ИИД по граждански договор- в справката не му се начисляват осигурителни плащания както за сметка на работодател, така и лични.Начислява се само ДОД след приспадане на нормативно признатите разходи.

Отговор: Въпросът се задава многократно от счетоводители, които следва да знаят че когато възнаграждението по граждански договори след НПР е под МОД не се начисляват осигуровки. За да го направите над МОД въведете стойност в полето "Доходи от други договори"

Въпрос: Имаме назначен нов Директор, считано от дата...., как да процедираме?
Отговор: Има няколко възможности, за да се осигури достъп до системата на новия директор. Важно е обаче да не се изтрива стария директор - той трябва да стои поради качените документи и потвърдената информация през неговия акаунт. Можете само да му махнете нивото на достъп или да стои като директор, но със забранен достъп.

За предоставяне достъп на новия директор има следните варианти:
1. Ако новия директор вече има регистрация в системата (бил е ръководител ИИД или техническо лице) просто през акаунта на стария директор (или техн.лице) от меню Учители/Ръководители и др. му сменете нивото на достъп на "директор".
2. Ако новия директор няма регистрация в системата, но имате достъп през акаунта на стария директор, или техническо лице има достъп, през меню Учители/Ръководители и др., въведете като потребител новия директор, след което той ще може да си направи нова регистрация като потребител от училище.
3.Ако новия директор няма регистрация в системата и нямате достъп до акаунта на стария директор и нямате достъп на техническо лице, свържете се с РИО, за да добавят данните на новия директор в системата, след което той може да си направи нова регистрация като директор.

Въпрос: При опит да подпишем електронните дневници се появява грешката: no Matching Cert или друга грешка. От какво може да е проблема?

Проверете дали подписа е работи чрез браузъра (Internet Explorer) като направите тест от сайта на Банксервиз - http://www.b-trust.org/?p=sup
Проверете за последни ъпдейти на Windows-а и браузъра ви, и преди всичко проверете дали са съвместими с драйверите на електронния подпис.
Необходимо е да сте влезли с администраторски акаунт на компютъра, сайтът на проекта да е сложен в Trusted sites, да сте инсталирали всички драйвери на подписа и при първоначалното запитване от страницата да да сте разрешили ползването на CAPICOM компонента.
Вероятна причината за невъзможно подписване в уеб сайта е в настройките на браузъра, за което опитайте следното:
Отидете в меню Tools -> Internet Options -> изберете таба Security
Щракнете на Custom Level бутона
Включете следното:
- Run ActiveX controls and plug-ins
- Initialize and script ActiveX controls not marked as safe.
Рестартирайте браузъра и опитайте отново.

Въпрос: Имаме въведена фактура с грешно изчислена сума. Грешните изчисления не позволяват да бъдат коригирани от нас. Поради тази причина фактурата е одобрена с грешна стойност. Моля за Вашето съдействие да отстраним несъответствието. Освен това моля да ни позволите да допълним фактурата с липсващите позииции по нея, за да се получи реалната стойност на закупените материали.

Отговор: Няма възможност за промяна на суми, които са влезли в отчет, защото това са числа, които вече са записани като поискана сума и при бъдещи проверки и генериране на описи на платежни документи с допълнителни колони от допълнителни проверки не трябва да помръдват с нито стотинка. Свържете се с този проверяващ, който ви е одобрил грешната сума на фактурата, и искайте да ви я откаже. Ако фактурата е влязла в отчета няма друг начин, освен да се въведе нова фактура, а тази стои отказана до края на проекта. Тъй като системата прави проверка за дублиран номер и дата на документ въведете коригираната фактура с номер завършващ на "-2", "-3", и т.н. съответстващ на поредния номер на въвеждане на дублирана фактура.

Въпрос: Тъй като изготвяме програма за втория учебен срок, и планираните дати и часове по ИИД не са удобни на учениците, има ли възможност ръководителите на ИИД да променят тематичните си разпределения - датите, мястото и началния час на занятията си в електронния продукт, като съответно ще разпечатаме и нов хартиен вариант с променените тематични разпределения, които ще предоставим в РИО.

Отговор: Да, може и трябва да се променят тематичните разпределение, така че да отговарят на реалното изпълнение на графика.

Въпрос: Възможно ли е едно и също лице да е едновременно учител и технически сътрудник, и как да го въведем в системата. Тъй като при опит да се добави лицето системата казва, че вече съществува в базата данни.
Отговор: На практика лицето може да изпълнява повече длъжности, но в системата се посочва нивото му достъп. В случая посочете ниво "технически сътрудник", за да може да получи достъп до всички активни модули и данни.

Въпрос: Има ученик, който има над 10 неизвинени и над 100 извинени и наказан за агресивно поведение. Как да отбележим всичко това.
Отговор: Системата дава възможност да се избере повече от една категория на ученик - маркирате учениците записвате първата категория, след което правите същото с учениците с друга категория

Въпрос: С бутона "нова регистрация на УЧИТЕЛ" директора ли трябва да регистрира учителите участващи в проекта или самия учител да се регистрира със собствена парола.
Отговор: Регистрацията през бутона "нова регистрация на ... " се извършва от лицето, което ще работи със системата. Задачата на директора е чрез неговия достъп да постави ниво на достъп и статус на лицата, така че когато те се регистрират да имат съответните права.

Въпрос: Каква информация трябва да въведе директора с неговата парола и каква - учителя със своята парола?
Отговор: Директора въвежда заявката за включване в проекта, определя потребителите, които ще работят и ще имат достъп до системата, записва/разпределя учениците по ИИД, въвежда графиците/тематичните разпределения и бюджета. Графиците и тематичните разпределения могат да се въвеждат и от самите учители/ръководители на ИИД, ако са включени в заявката (търси се съвпадение по три имена) или са въведени в поне един ред от график/тематично разпределение. Учителите ще могат да въвеждат и присъствията/отсъствията за ИИД, които водят.

Въпрос: Регистрирах се в системата, но си обърках имейла, а не мога да си направя нова регистрация. Как да постъпя?
1 вариант: Помолете директора или лице с достъп на "технически сътрудник" да ви смени имейла и/или паролата.
2 вариант: Чрез меню забравена парола, въведете вашето ЕГН, за да бъде изпратена парола на регистрирания имейл. Ще се изведе съобщение с кой имейл сте се регистрирали. Влезте с този имейл, ако си знаете паролата, и от меню Лични данни си го коригирайте...

Въпрос: На една ИИД имаме двама ръководители. Изборното поле на учител/ръководител позволява избор само на едно име. Бихте ли казали в този случай как се процедира.? Възможно ли е да се въведат двете имена?
Когато има двама ръководители за дадена ИИД в тематичното разпределение/графика се избира за един час или тема единия преподавател, за друг час или тема - другия. Не може двете имена да бъдат на един ред, т.е. в един час.

Въпрос: Имаме студио, което се води от двама учители. При въвеждане в ЗАЯВКА ЗА ИИД трябва ли да напишем в колона ИМЕ НА УЧИТЕЛЯ и двете имена на учителите, или да въведем два пъти дейността и срещу всеки ред да въведем поотделно имената на учителите? Опасявам се, че така номерата на дейностите ни от 11 ще станат 12 /макар и две с едно и също име/.
Отговор:Дейностите в заявките се въвеждат според броя на групите. След като е една група, то дейността се въвежда веднъж, а в полето за име на преподавател посочвате и двамата в едно поле. Ако бяха две групи, се въвеждат два отделни реда. При тематичното разпределение не може за един час да се посочат двама преподаватели, затова за отделен час или тема може да посочите различен преподавател. Имайте предвид, че от посочения в графика брой часове на всеки преподавател се определя неговото възнаграждение по ставката за час и съответните отчетени присъствия.

Въпрос: Възможно ли е да се правят корекции в графиците/тематичните разпределения след като е започнала дейността.
Отговор: Да, възможно е. Графика в системата трябва да отговаря на реалните дати, преподаватели и проведените занятия. Точното и правилно отчитане на присъствията по графика е от изключителна важност за верифицирането на разходите.

Въпрос: Когато имаме ръководител на ИИД – външно за училището лице трябва ли да се добави в модула за учители/ръководители?
Отговор: Да, необходимо е да го добавите, за да може и да се включи в графика.

Въпрос: Учители заместници къде, и въобще да фигурират ли при въвежгането или е възможно да се въвеждат след стартиране на проекта?
Отговор:След стартиране на проекта се въвеждат, и ще се отбелязват в графика, където точно трябва да се отчитат всички изработени часове, за да се отчитат и точно възнагражденията.

Въпрос: Трябва ли от базата данни да се премахнат имената на учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, тъй като се получава нереален процент включени в дейностите по проекта деца.?
Отговор: Не е необходимо да премахвате учениците в други форми на обучение, процента е само една величина, и ние можем да изчислим друга величина без тези ученици.

Въпрос: При вкарване на информацията за учениците ЕГН на учениците, започващо с 0050 и 0048 се разпознава като телефонен номер в "Скайп.
Отговор: Имате инсталиран Skype на компютъра, който разпознава цифрите в браузъра за телефонни номера. Потърсете в интернет начини за изключване на тази приставка към браузъра, или премахнете програмата Skype от компютъра.

 АРХИВ

Въпрос: С отварянето на менюто за отчет на директор и счетоводител сме нанесли необходимите данни. Защо обаче не можем да изчислим възнагражденията им от системата. Според мен принципно би трябвало начина на изчисление да е същият както при ръководиткелите на ИИД. Отивайки на изчисление не се прехвърлат данни от отчета за изработените часове, поради което не се изчислява индивидуална справка, а от там и ведомост.  

Отговор: Часовете вече се прехвърлят, а досега имахте възможност да ги въведете ръчно при изчисляването на възнаграждението. Справката за отработени часове също вече съдържа попълнени часове като трява да внимавате общия брой часове да е цяло число, а не с минути. Изчисляването на възнаграждение на директор и асистент е аналогично на това на ръководители на ИИД. Въпреки че тези разходи в бюджета на проекта се водят отделно като непреки разходи, не е необходимо да ги разделяте в отделна ведомост и отделни платежни,, така че ги запишете към същата ведомост с ръководителите на ИИД.

Въпрос: Започнахме да въвеждаме Отчета на часовете на директора и АОИП. Оказа се, че ме няма в списъка за асистенти. Ако се смени нивото на статуса в списъка с учители/ръководители, това дали няма да промени ролята като ръководител ИИД.

Отговор: В меню "Учители/Ръководители и др." си сложете максималното ниво на достъп - в случая "счетоводител" или "технически сътрудник". Ръководителите на ИИД се взимат от графиците, както и от качените трудови договори/доп.споразумения.

Въпрос: Системата не ми позволява за юни да кача ръчно отработените часове на двамата ни техн.изпълнители, а на директор и счетоводител се получи;. В новия раздел "Отчитане на директор/счетоводител и техн.изпълнители" в падащото меню се появяват директор и счетоводител, а двамата техн.изпълнители не фигурират в това меню и съответно не могат да се зададат за избор.  

Отговор: Проверете с какво ниво на достъп са двамата технически изпълнители в меню Учители/Ръководители и други. Не трябва да са ръководители на ИИД, а техн.сътрудник. А когато им се изчислява възнаграждението е необходимо да имат качени трудови договори/доп.споразумения като на длъжност е избрана техн.сътрудници/асистенти.

Въпрос: Започнахме изплащането на заплатите за м. юни, а от системата не можем да генерираме ведомостите, защото в падащото меню не се появяват месеците. Какво да направим?

Отговор: В падащото меню се появяват месеците от графиците или отчета на директора/асистента. Така че добавете поне един час в отчет на директор/асистент за месеца и той ще се появява в падащите менюта.

Въпрос: В генерираните дневници има само една страница с присъствен лист, която се попълва за всеки месец. Ако направим копие и приложим за всеки месец, ще нарушим номерацията. Как да процедираме?

Отговор: Вече в PDF дневниците се появяват толкова на брой страници, колкото са месеците според графика.

Въпрос: Вече направихме дневниците преди да генерирате новите, тъй като няколко групи вече започнаха работата си. Преснимахме листи за месеците и ги номерирахме с наша си номерация, която записахме при прошнуроването и прономероването. Може ли така?

Отговор: Да, може и точно това се очакваше да направите.

Въпрос: За попълване на дневниците ще бъде ли предоставена опция в сайта за въвеждане на инструкциите за безопасни условия на труд и допълнителни страници за отчитане на присъствията /за всеки месец/, ако НЕ какво правим.......

Отговор: Няма да се въвежда през системата инструкцията за безопасност. Заменяте празния лист с такъв, направен отделно от генерирания дневник. Относно отчитането на присъствията - вече се генерират допълнителни страници, колкото са месеците според графика.

Въпрос: Само на първата страница на Приложение 6 - "Дневник на групата" излизат логотата на проекта и "звездите", а при останалите излиза само надписа отдолу и брой страници. Това ще бъде ли проблем и ще се приеме ли в този вид така отпечатената документация?

Отговор: Тъй като това е един общ документ е достатъчно само на титулната страница да са посочени задължителните реквизити на проектите по ОП РЧР. Освен това, ако всяка страница започваше с логота и статични текстове, щяха да се генерират два пъти повече на брой страници отколкото в момента (само дневниците са над 200 000 страници).

Въпрос: Може ли счетоводител да бъде едновременно и технически сътрудник - в електронната система се избира само един статут и достъп - разрешен? По какъв начин да възложа на определеното лице да изпълнява и двете функции?

Отговор: През системата в меню "Учители/Ръководители и др." се избира само ниво на достъп на потребителския акаунт, а не длъжност. Съответните длъжности ще ги въведете в системата, когато качвате сканираните договори в меню Документи (който все още не е активен) - към едно лице ще добавите всички негови договори, отчети и документи за изплатени суми.

Въпрос: Трябва ли да въвеждам цялата информация в Приложение 6 - дневник на групата, или тя ще бъде генерирана от вече въведената информация от директорите?

Отговор: От 31.01.2012 г. може да генерирате дневници на ИИД. Това става чрез бутон "Генерирай PDF дневник" който се намира в меню Графици.

Въпрос: Трябва ли да въвеждам цялата информация в Приложение 6 - дневник на групата, или тя ще бъде генерирана от вече въведената информация от директорите?

Отговор: Приложение 6 ще бъде генерирано от системата на база въведената информация.
Вече може да генерирате дневници на ИИД. Това става чрез бутон "Генерирай PDF дневник" който се намира в меню Графици.

Въпрос: В общия брой на учениците включени в ИИД включват ли се и тези в групите с над 15 участника или броя се редуцира до 15?
Отговор: Поради необходимостта от точно отчитане и проследяване на сформираните групи, е необходимо броят на участниците, регистрирани и водени през системата, да отговаря на броя, който се финансира от проекта. Тъй като групите с над 15 участника са нищожен брой, в сравнение с тези до 15, за да не добавяме нови колони за допълнително отбелязване и за да не изключваме автоматично на случаен принцип ученици, ви препоръчваме вие да прецените кои ученици да останат/се изключат и да отбележите това в разпрeделението на учениците.

Въпрос: Допустимо ли е да е извършват промени при технически грешки или ако настъпи промяна в програмата от приложение 2 в системата - т.е. хартиената и електронната форма да имат разминавания.

Отговор: Да, допуска се, дори е задължително да се отразят в системата реалните дати и промени, както и заместващи учители, когато има такива.

Въпрос: При Въвеждане/редакция на график на ИД вярно е отразено"организация на провеждане"-смесено и "Период на провеждане"-смесено.При генериране на PDF на Приложение №2 срещу "организация на провеждане" се отпечатва "седмично".Къде е проблема?

Отговор: PDF-формуляра взима въведеното от първия ред на графика, така че трябва да го коригирате, за да се промени и в PDF-формуляра. Проверете и другите си редове за грешки.

Въпрос: Имаме ученици, които постъпиха в училището по-късно и не фигурират в списъка който се появява автоматично, моля да ги добавите.
Отговор: Вие може да добавите учениците от предоставената форма за добавяне/изтриване на ученици от меню Ученици

Въпрос: Кой трябва да въведе тематичните разпределения и графиците, защото ръководителите нямат още права?
Отговор: Желателно е директорът да ги въведе или да даде права на друг чрез поставяне статус на достъп за "технически сътрудник". Ръководителите вече имат права да въвеждат своите разпределения, ако директорът ги е посочил като такива.

Въпрос: Системата за учителите активна ли е вече, защото имам акаунт, директора ми е дал достъп на учител, но ми излиза съобщение, че мога да попълвам само своите данни?
Потребителите учителите/лектори, статус "разрешен" вече могат да преглеждат, въвеждат и редактират графиците/тематичните разпределения, ако са включени в тях. За целта трябва да фигурират или в заявката, или поне в един въведен ред на графика/разпределението на дадена ИИД, за да им се появява тя като избор. Ако не виждат своята ИИД, то или техните три имена се различават с подадените в заявката, или не фигурират поне в един ред на графика/разпределението на ИИД, или няма заявка с тази ИИД.

Въпрос: При въвеждането в електронната система на графиците, открих разминаване с хартиения носител / което не нарушава тематиката, но.../, разпечатен и подписан по-рано. Може ли да се внесат корекциите в системата или вече е безнадежно късно и трябва да има абсолютно съответствие?
Отговор: Няма проблем да внасяте корекции в тематичното разпределение и графика, когато това се налага, въпреки че ще се разминава с подадения хартиен носител. Не се допуска да променяте само броя групи и ученици, тъй като от тях зависи финансирането.

Въпрос: Тъй като децата променят своето желание, все още, може ли да се промени броя на ИИД при въвеждане в електонната система?
Отговор: Бройките трябва да съвпадат с подаденото в заявката, тъй като на база на нея е изчислено финансирането и ще се правят съответните справки и одиторски проверки. Може да променяте желанията на учениците, като променяте направленията на ИИД, но трябва да спазите броя групи и броя ученици.

Въпрос: При въвеждане на на данните за учениците в частта добавяне категория към учениците, ако ученикът има неизвинени над 10, извинени над 100, наказан е по чл.139 и има поправителни, се отбелязва последната избрана категория, а предходните отпадат. Как да бъде въвеждана информацията в случая?
Отговор: Вече системата дава възможност да се добавят всички категории на ученик. Ако сте въвели само една от категориите, няма проблем да добавите и другите.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"