Екип на проекта

1.Ръководител на проекта: Пенка Иванова p.ivanova@mon.bg

3.Експерт-координатор вътрешна оценка: Стоян Иванов02/ 92 17 730, st.ivanov@mon.bg

4. Експерт - стратегическо изпълнение и връзка с политиките на МОМН: Стела Мицовакоординатор за областите - София–град, София-област и Кюстендил;  02 / 424 11 29,  s.mitsova@mon.bg

5. Координатори по изпълнение
5.1. Тотка Иванова – координатор за областите - Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Русе;  02/ 92 17 432,  t.ivanova@mon.bg
5.2. Камелия Колева – координатор за областите Варна, Добрич, Търговище, Разград и Шумен;  02/ 92 17 455, k.koleva@mon.bg
5.3. Дияна Вълчанова – координатор за областите -  Благоевград, Бургас, Габрово, Хасково и Ямбол;  02/ 92 17 564; 817 47 60, d.valchanova@mon.bg
5.4. Анелия Томова – координатор за областите - В.Търново, Кърджали, Плевен, Стара Загора и Силистра;  02/ 92 17 440, n.tomova@mon.bg
5.5. Станка Шейнова – координатор за областите - Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен и Смолян;  02/ 817 47 69, s.sheinova@mon.bg

6. Финансови координатори
6.1. Камен Йорданов – 02/ 92 17 475k.yordanov@mon.bg
6.2. Вилма Георгиева – 02/ 92 17 713, vi.georgieva@mon.bg

7.Технически сътрудници (по области)

7.1. Радостина Рачева – Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен и Смолян; 02/ 817 47 66, r.racheva@mon.bg
7.2. Нона Костадинова – Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Русе;  02/ 92 17 435, n.kostadinova@mon.bg
7.3. Георги Динев – Благоевград, Бургас, Габрово, Хасково и Ямбол; 02/ 817 47 64,  g.dinev@mon.bg
7.4. Тихозар Кръстев – Варна, Добрич, Търговище, Разград, Шумен, София–град, София-област и Кюстендил;  02/ 92 17 482, Tihozar.Krastev@mon.bg
7.5. Нели Митева – В.Търново, Кърджали, Плевен, Стара Загора и Силистра;   02/ 92 17 435, n.miteva@mon.bg

8.Експерти за електронно управление и отчитане

8.1 Димитър Цветков –  02/ 92 17 457, d.tzvetkov@mon.bg
8.2 Ивайло Вълчанов – 02/ 92 17 457, i.valchanov@mon.bg

9. Координатор по дейностите за информация и публичност:
Мария Петкова – 02/ 92-17-670, m.petkova@mon.bg

10.  Юрист - методик на проекта:  Златина Карова – 0888 614 930, zlatina.karova@gmail.com  

11. Юрист - специалист по обществени поръчки: Георги Милушев 0888 241 498, joro6767@abv.bg 

12. Статистик : Росица Иванова – 0889 225 843, ros.ivanova@mon.bg

13. Регионални методици
13.1 Ивайло Златанов – началник на РИО-Благоевград – 073/ 88 52 73, rio_blagoevgrad@mon.bg
13.2 Виолета Илиева - началник на РИО-Бургас – 056/ 81 32 49, rio_burgas@mon.bg
13.3 Йорданка Атанасова - началник на РИО-Варна – 052/ 63 22 98, rio_varna@mon.bg  
13.4 Розалия Личева - началник на РИО-Велико Търново – 062/ 63 48 76, rio_veliko_tarnovo@mon.bg
13.5 Калин Нинов - началник на РИО-Видин – 094/ 60 17 31, rio_vidin@mon.bg
13.6 Галина Гоцова - началник на РИО-Враца – 092/ 62 46 43, rio_vraca@mon.bg
13.7 Георги Маринов - началник на РИО-Габрово – 066/ 80 68 53, rio_gabrovo@mon.bg  
13.8 Петър Петров - началник на РИО-Добрич – 058/ 60 23 07, rio_dobrich@mon.bg
13.9 Гроздан Колев - началник на РИО-Кърджали – 0361/ 6 27 21, rio_kardjali@mon.bg
13.10 Радостина Новакова - началник на РИО-Кюстендил – 078/ 55 00 74, rio_kjustendil@mon.bg
13.11 Райко Райков - началник на РИО-Ловеч – 068/ 60 38 06, rio_lovech@mon.bg
13.12 Татяна Петрова - началник на РИО-Монтана – 096/ 30 09 81, rio_montana@mon.bg
13.13  Йордан Чалъков - началник на РИО-Пазарджик – 034/ 44 38 72, rio_pazardjik@mon.bg
13.14 Ваня Коконова - началник на РИО-Перник – 076/ 60 11 85, rio_pernik@mon.bg
13.15 Албена Тотева - началник на РИО-Плевен – 064/ 80 09 54, rio_pleven@mon.bg
13.16 Иванка Киркова - началник на РИО-Пловдив – 032/ 62 89 80, rio_plovdiv@mon.bg
13.17 Петя Димитрова - началник на РИО-Разград – 084/ 61 11 18, rio_razgrad@mon.bg
13.18 Димитър Райнов - началник на РИО-Русе – 082/ 83 45 32, rio_ruse@mon.bg
13.19 Габриела Миткова Николова - началник на РИО-Силистра – 086/ 82 39 58, rio_silistra@mon.bg
13.20 Бисерка Михайлова - началник на РИО-Сливен – 044/ 66 24 07, rio_sliven@mon.bg
13.21 Иван Муцевски - началник на РИО-Смолян – 0301/ 6 24 06, rio_smolian@mon.bg
13.22 Ваня Кастрева - началник на РИО-София-град – 02/ 935 60 50, rio_sofia_grad@mon.bg
13.23 Христо Андреев - началник на РИО-София област – 02/ 971 02 99, rio_sofia_oblast@mon.bg
13.24 Татяна Димитрова - началник на РИО-Стара Загора – 042/ 62 76 07, rio_stara_zagora@mon.bg
13.25 Невяна Захариева - началник на РИО-Търговище – 0601/ 6 28 34,  rio_targovishte@mon.bg
13.26 Иван Панайотов - началник на РИО-Хасково – 038/ 62 25 03, rio_haskovo@mon.bg
13.27 Добромир Добрев - началник на РИО-Шумен – 054/ 80 03 73, rio_shumen@mon.bg
13.28 Татяна Петрова - началник на РИО-Ямбол – 046/ 66 10 74, rio_yambol@mon.bg


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"