150 000 ученици ще участват в извънучебни дейности

Информация за стартирането на проект УСПЕХ в печатните и електронните медии
07.02.2012

Образователен проект ангажира учениците в свободното им време
19.01.12, bTV

Как извънкласните дейности помагат в борбата с агресията?
19.01.12 Нова ТВ

Млади милионери
17.01.12, ТВ 7

Безплатни кръжоци за ученици
TV7 11.01.2012

Децата ще учат и за милионери
10.01.12, Труд

Сергей Игнатов - ДА!
07.01.2012 Тема

Всеки ученик ще ходи на кръжок без пари
4-ти Януари 2012

Всеки ученик ще ходи на кръжок без пари
4-ти Януари 2012

Брюксел плаща за графити и кръжоци
в-к Стандарт, 15 Декември 2011

Игнатов търси таланти, дава им 100 милиона
в-к Стандарт, 14 Декември 2011

Стартира проектът УСПЕХ, с него ще борим агресията сред учениците
5 декември 2011
Дарик Радио

 

Сергей Игнатов - ДА!
07.01.2012 Тема


Защото оглавяваното от Игнатов просветно министерство защити проект за извънкласна дейност и спорт в училищата. През следващите 3 години може да се отворят 15 000 кръжока годишно, като за целта са предвидени 100 милиона лева от ОП „Човешки ресурси" на ЕС. Ползата от придобивката е за всички. Учениците ще научат нещо интересно и ново, родителите няма да се притесняват къде са децата им след училище, а учителите ще имат възможност да си заработят допълнително възнаграждение. Трябваше ли да чакаме еврофондовете, за да преоткриваме топлата вода


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"