150 000 ученици ще участват в извънучебни дейности

Информация за стартирането на проект УСПЕХ в печатните и електронните медии
07.02.2012

Образователен проект ангажира учениците в свободното им време
19.01.12, bTV

Как извънкласните дейности помагат в борбата с агресията?
19.01.12 Нова ТВ

Млади милионери
17.01.12, ТВ 7

Безплатни кръжоци за ученици
TV7 11.01.2012

Децата ще учат и за милионери
10.01.12, Труд

Сергей Игнатов - ДА!
07.01.2012 Тема

Всеки ученик ще ходи на кръжок без пари
4-ти Януари 2012

Всеки ученик ще ходи на кръжок без пари
4-ти Януари 2012

Брюксел плаща за графити и кръжоци
в-к Стандарт, 15 Декември 2011

Игнатов търси таланти, дава им 100 милиона
в-к Стандарт, 14 Декември 2011

Стартира проектът УСПЕХ, с него ще борим агресията сред учениците
5 декември 2011
Дарик Радио

 

07.02.2012 - в. Труд – стр. 7

07.02.2012 - в. 24 часа – стр. 11

07.02.2012 - в. Монитор – стр. 6

07.02.2012 - в. Стандарт – стр. 8

07.02.2012 - в. Телеграф – стр. 7


07.02.2012 - в. Преса – стр. 7


07.02.2012 -в. Република – стр. 7

 


 

Стартира проект УСПЕХ

Сред целите му са мотивация на учениците за общуване в класните стаи и реформи в образованието

Министърът на образованието Сергей Игнатов даде началото на проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ), който е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът се реализира по оперативната програма „ Развитие на човешките ресурси" и е един от трите мащабни проекта, по които министерството ще работи в близките три години.

Целева група са всички държавни и общински училища, без средищните училища. Той е насочен към организиране на времето на учениците в България и до момента са кандидатствали 1307 училища, подали са заявления 149 888 ученици, а формите за извънкласни дейности са разпределени в 12 238 групи.

Общата стойност на проекта е 100 000 000 лв.

Ръководителят на проекта Асен Александров определи общата цел като „Да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища в една по-интересна насоченост”

Идеята е да се изведе социалната мрежа от интернета и да влезе в клас. "Една от целите е да върнем нормалното общуване между децата, което да става в класната стая, а не във виртуалното пространство. Друга цел е да се стимулира реформата в училищното образование. Така директорите са изправени пред предизвикателството да участват в европейски проекти. И като краен резултат с проекта да се създадат нови лидери, които да проявяват лидерството си в други форми.”, обясни Александров.

Един от индикаторите за успех на проекта ще бъде намаляване на броя учениците с агресивно поведение и на отпадащите от училище.

Очакванията са през следващите 3 години да се включат около 500 000 ученици и всяка учебна година в различните училища да има около 15-20 хиляди различни извънкласни дейности, което според екипа на проекта е нещо грандиозно като размах и замисъл.

Проектът има своя собствена електронна страница - http://uspeh.mon.bg.

http://b2bnews.bg/view.php?url=http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=55330


 

 

Проект УСПЕХ за свободното време на учениците

07.02.2012

Днес бе сложено началото на проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ). Стартът бе даден от просветния министър Сергей Игнатов с благодарност към екипа на министерството за усърдната работа по проекта.

Това е проект, насочен към организиране на времето на учениците в България. До момента са кандидатствали 1307 училища, подали са заявления 149 888 ученици, а формите за извънкласни дейности са разпределени в 12 238 групи.

Общата стойност на проекта е 100 000 000 лв. Той е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативната програма „ Развитие на човешките ресурси", съобщават от МОМН.

Заместник-министър Петя Евтимова обясни, че това е един от трите мащабни проекта, по които министерството ще работи в близките три години.

Презентация на целите и дейностите направи Асен Александров, ръководител на проекта. Той определи общата цел на проекта – „Да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища в една по-интересна насоченост. Мотивацията се повишава, когато на тях им става интересно”.

Александров обясни философията на проекта и какво смята, че ще се постигне с него: „Да се изведе социалната мрежа от интернета и да влезе в клас. Една от целите е да върнем нормалното общуване между децата, което да става в класната стая, а не във виртуалното пространство. Друга цел е да се стимулира реформата в училищното образование. Така директорите са изправени пред предизвикателството да участват в европейски проекти. И като краен резултат с проекта да се създадат нови лидери, които да проявяват лидерството си в други форми.”

Един от индикаторите за успех на проекта ще бъде намаляване на броя учениците с агресивно поведение и на отпадащите от училище.

Очакванията са през следващите 3 години да се включат около 500 000 ученици и всяка учебна година в различните училища да има около 15-20 хиляди различни извънкласни дейности, което според екипа на проекта е нещо грандиозно като размах и замисъл.

Проектът има своя собствена електронна страница, която може да бъде посетена за повече информация

 

http://fakti.bg/bulgaria/30242-proekt-uspeh-za-svobodnoto-vreme-na-uchenicite


 

Стартира секция "Млад турист" по проект "УСПЕХ"

07.02.2012

На 4.2.2012 (събота) стартираха работата си по проект ”Успех” секции „Млад турист” с ръководители Нели Янева и Ваньо Душанов.

Тридесет деца от 5”в’’и 5”г’’класове на първото си събиране се запознаха:

1. Каква предварителна подготовка трябва да имат преди да излязат в планината -екипировки,подреждане на раници,избор на маршрути,темпо,време и правила за предвижване в планината ;техники на предвижване по различни терени,туристически маркировки и ориентиране според направление,атмосферно налягане и други…….. 2.Запознаване с местностите ,релефа и особеностите на район Сливен(Източна Стара планина.

Поради лошото време първият преход не се осъществи ,но след лекционната част децата имаха възможност да плуват в басейна на училището.

По израженията на лицата им личеше,че те са доволни от възможността която им се предоставя чрез проект”Успех”да осмислят свободното си време.

Позабавлявайте се и вие с нас като разгледате снимковият материал.

http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=60428

 

 

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"