150 000 ученици ще участват в извънучебни дейности

Информация за стартирането на проект УСПЕХ в печатните и електронните медии
07.02.2012

Образователен проект ангажира учениците в свободното им време
19.01.12, bTV

Как извънкласните дейности помагат в борбата с агресията?
19.01.12 Нова ТВ

Млади милионери
17.01.12, ТВ 7

Безплатни кръжоци за ученици
TV7 11.01.2012

Децата ще учат и за милионери
10.01.12, Труд

Сергей Игнатов - ДА!
07.01.2012 Тема

Всеки ученик ще ходи на кръжок без пари
4-ти Януари 2012

Всеки ученик ще ходи на кръжок без пари
4-ти Януари 2012

Брюксел плаща за графити и кръжоци
в-к Стандарт, 15 Декември 2011

Игнатов търси таланти, дава им 100 милиона
в-к Стандарт, 14 Декември 2011

Стартира проектът УСПЕХ, с него ще борим агресията сред учениците
5 декември 2011
Дарик Радио

 

Млади милионери

17.01.12, ТВ 7


Млади милионери ще се излизат от училищата. Чрез нови методи на преподаване Министерство на образованието е решило да върне и запази ученическия интерес.

С началото на втория срок, т.е. още от следващия месец учениците ще имат възможност да избират извънкласни занимания по теми като "Моят първи милион", "Как да спечеля колело" и т.н. Подробности около програмата и ползите от нея разясни в студиото на "Бодилник" Асен Александров, експерт Министерство на образованието.

Решихме, че трябва да разчупим стереотипа, че училището е нещо скучно и затова въвеждаме тези курсове. Проектът се нарича "УСПЕХ". Това е абревиатура и означава "училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти". Реализира се по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", обясни Асен Александров.

По думите му всички училища с изключение на средищните могат да кандидатстват по проекта. Надяваме се да се запишат между 150 и 200 хил. ученици, каза още Александров.

http://tv7.bg/bodilnik/news/4008782.html
Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"