За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
123756
снимки


Благоевград (6252)
Бургас (5780)
Варна (6423)
Велико Търново (7556)
Видин (1458)
Враца (2123)
Габрово (2660)
Добрич (2758)
Кърджали (2123)
Кюстендил (1641)
Ловеч (3020)
Монтана (2917)
Пазарджик (4885)
Перник (3360)
Плевен (7366)
Пловдив (12216)
Разград (1547)
Русе (3158)
Силистра (483)
Сливен (4829)
Смолян (2388)
София-град (15122)
София-област (4625)
Стара Загора (4701)
Търговище (3328)
Хасково (4046)
Шумен (3463)
Ямбол (3528)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156237
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3718)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11682)
Разград (1712)
Русе (4308)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21835)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 


ОУ "Лазар Станев" - Плевен

ОУ"Хр Ботев" - Мечка

ОУ"Отец Паисий" - Опанец

ОУ"Св.Кл.Охридски" - Буковлък

ОУ "Васил Левски" - Беглеж

ОУ"Христо Ботев" - Пелишат

ОУ "Антон Страшимиров" - Бохот

ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - Търнене

МГ "Гео Милев" - Плевен

ГПЧЕ-Плевен - Плевен

СОУ "Анастасия Димитрова" - Плевен

СОУ "Стоян Заимов" - Плевен

СОУ "Пейо Яворов" - Плевен

СОУ"Хр.Смирненски" - Плевен

СУ "Г. Бенковски" - Плевен

ДФСГ "Интелект" - Плевен

ПГ по МЕТ - Плевен

ПГХВТ _Плевен - Плевен

ПГМХТ - Плевен

ПГ по транспорт - Плевен

ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" - Плевен

ПГРТО - Плевен

ПГ по туризъм - Плевен - Плевен

ПУ "П.Р.Славейков" - Плевен

ОУ "Хр. Ботев" - Глава

ОУ "Христо Ботев" - Рупци

СОУ Хр. Смирненски - Койнаре

ПГХТ "Юрий Гагарин" - Червен бряг

ТГ "В. Априлов" - Червен бряг

ПГЗС " Ал. Стамболийски" - Чомаковци

ОУ"Хр. Ботев" - Одърне

ОУ "Н.Й. Вапцаров" - Вълчитрън

ОУ "Васил Левски" - Долни Луковит

ОУ "Христо Ботев" - Староселци

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Долни Дъбник

СОУ "Христо Ботев" - Долни Дъбник

ПГСС "Проф. Иван Иванов" - Долни Дъбник

ОУ "Хр.Ботев" - Асеновци

ОУ"Н.Рилски" - Обнова

СОУ "Димчо Дебелянов " - Белене

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2014
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"