За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
20153
снимки


Благоевград (1013)
Бургас (1586)
Варна (643)
Велико Търново (1530)
Видин (180)
Враца (348)
Габрово (730)
Добрич (468)
Кърджали (308)
Кюстендил (390)
Ловеч (245)
Монтана (342)
Пазарджик (541)
Перник (665)
Плевен (1126)
Пловдив (2101)
Разград (263)
Русе (428)
Силистра (93)
Сливен (1247)
Смолян (426)
София-град (1831)
София-област (505)
Стара Загора (1005)
Търговище (597)
Хасково (664)
Шумен (653)
Ямбол (225)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125902
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3063)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7482)
Пловдив (12309)
Разград (1611)
Русе (3232)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15511)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4047)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156241
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11682)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21835)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 


ОУ "К. и Методий" - Паничерево

НУ "В.Левски", Едрево - Едрево

ПГ по РХ - Павел баня

ОУ с. Александрово - Александрово

ОУ"Г.Бенковски" - Манолово

ОУ "Христо Ботев" - Осетеново

I ОУ "Христо Ботев" - Търговище

ОУ"Христо Ботев" - Вардун

ОУ Г.С.РАКОВСКИ - Голямо ново

ОУ "Хр. Ботев" - Руец

СУ "Н. Симов" - Търговище

I СОУ "Свети Седмочисленици" - Търговище

ПГИЧЕ "МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ" - Търговище

ПГИИ "Джон Атанасов" - Търговище

ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище

ПГТХВТ"Ал. Константинов" - Търговище

ПГ по земеделие - Търговище

ОУ "Г.Бенковски" - Беломорци

ПГТЛП - Омуртаг

ОУ "Л.Каравелов" - Попово

Гимназия "Хр. Ботев" - Попово

ПГСС - Попово

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - Хасково

ОУ " Св. Иван Рилски" - Хасково

ГПЧЕ "Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - Хасково

ПМГ "Акад. Боян Петканчин" - Хасково

ФСГ "Атанас Буров" - Хасково

ПГСС - Хасково

ОУ "П.К.Яворов" - Димитровград

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Димитровград

ЕГ"Д-р Ив. Богоров" - Димитровград

ОУ Христо Ботев - Бисер

СОУ" НЕОФИТ РИЛСКИ" - Харманли

П Г Е Т "З.Стоянов" - Харманли

ПГССИ "Христо Ботев" - Свиленград

НУ "Захари Стоянов" - Любимец

СОУ"Желязко Терпешев" - Любимец

НУ "Св.св.Кирил и Методий" - Тополовград

ПГСАГ - Шумен

ПГ по машиностроене - Шумен

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"