За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
36625
снимки


Благоевград (1882)
Бургас (2683)
Варна (1200)
Велико Търново (3067)
Видин (472)
Враца (652)
Габрово (1103)
Добрич (614)
Кърджали (515)
Кюстендил (550)
Ловеч (682)
Монтана (876)
Пазарджик (1033)
Перник (1179)
Плевен (1677)
Пловдив (3422)
Разград (745)
Русе (837)
Силистра (130)
Сливен (1919)
Смолян (673)
София-град (3294)
София-област (1068)
Стара Загора (1906)
Търговище (1323)
Хасково (1306)
Шумен (1163)
Ямбол (654)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125941
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3068)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7486)
Пловдив (12310)
Разград (1617)
Русе (3238)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15519)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4056)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156274
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11708)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21842)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 


ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - Крън

ОУ"Св.Св.К.и Методий"с.Кънчево - Кънчево

ОУ, с.Хаджи Димитрово" - Хаджидимитрово

ОУ"В. Левски",Гита - Гита

НУ "Св.Кл.Охридски" Чирпан - Чирпан

Търговска гимназия - Стара Загора

ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - Черна гора

ОУ"Кирил и Методий"Дъбово - Дъбово

ОУ "Хр. Смирненски" - Тулово

ОУ "К. и Методий" - Паничерево

НУ "В.Левски", Едрево - Едрево

ПГ по РХ - Павел баня

ОУ с. Александрово - Александрово

ОУ"Г.Бенковски" - Манолово

ОУ "Христо Ботев" - Осетеново

I ОУ "Христо Ботев" - Търговище

ОУ"Христо Ботев" - Вардун

ОУ Г.С.РАКОВСКИ - Голямо ново

ОУ "Хр. Ботев" - Руец

СУ "Н. Симов" - Търговище

I СОУ "Свети Седмочисленици" - Търговище

ПГИЧЕ "МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ" - Търговище

ПГИИ "Джон Атанасов" - Търговище

ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище

ПГ по ЕС - Търговище

ПГТХВТ"Ал. Константинов" - Търговище

ПГ по земеделие - Търговище

ОУ "Г.Бенковски" - Беломорци

Гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг

ПГТЛП - Омуртаг

СОУ "Васил Левски" - Опака

ОУ "Л.Каравелов" - Попово

Гимназия "Хр. Ботев" - Попово

ПГТЛП - Попово

ПГСС - Попово

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - Хасково

ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - Хасково

ОУ " Св. Иван Рилски" - Хасково

СОУ "Св.П.Хилендарски" - Хасково

ГПЧЕ "Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - Хасково

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"