За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
36625
снимки


Благоевград (1882)
Бургас (2683)
Варна (1200)
Велико Търново (3067)
Видин (472)
Враца (652)
Габрово (1103)
Добрич (614)
Кърджали (515)
Кюстендил (550)
Ловеч (682)
Монтана (876)
Пазарджик (1033)
Перник (1179)
Плевен (1677)
Пловдив (3422)
Разград (745)
Русе (837)
Силистра (130)
Сливен (1919)
Смолян (673)
София-град (3294)
София-област (1068)
Стара Загора (1906)
Търговище (1323)
Хасково (1306)
Шумен (1163)
Ямбол (654)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125941
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3068)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7486)
Пловдив (12310)
Разград (1617)
Русе (3238)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15519)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4056)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156274
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11708)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21842)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 


ОУ "Д. Войников" - Каменар

ОУ "П.Р.Славейков" - Варна

ОУ "Стефан Караджа" - Варна

ОУ "Христо Ботев" - Варна

ОУ"Черноризец Храбър" - Варна

VІІ СОУ "Найден Геров" - Варна

VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - Варна

СОУ "Васил Друмев" - Варна

СУ "Георги Бенковски" - Варна

СОУ "Гео Милев" - Варна

СОУ "Елин Пелин" - Варна

СОУ "Пейо Кр. Яворов" - Варна

III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна

IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" - Варна

ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна

1 ЕГ - Варна

НГХНИ - Варна

ПУ "Братя Миладинови" - Варна

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Варна

ПГСАГ "В. Левски" - Варна

СОУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково

ПГ "Св.Д.Солунски" - Белослав

ОУ"Св.СвКирил и Методий" - Девня

СОУ "В. Левски" - Долни чифлик

ОУ"Св.св.Кирил и Методий" - Венелин

ОУ"П.Хилендарски" - Горен чифлик

ОУ"Васил Левски " - Поляците

II ОУ "Иван Вазов" - Провадия

ПГГСД "Н. Хайтов" - Варна

ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна

Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - Варна

ПТГ "Васил Левски" - Видин

ПГОХ "Михалаки Георгиев" - Видин

ОУ "Еп. Софроний Врачански" - Видин

ПГСС "Г. М. Димитров" - Дунавци

ОУ "Васил Левски" - Бойница

ОУ "Хр. Ботев" - Раброво

ОУ "Хр. Ботев" - Горни Лом

ПГ "Асен Златаров" - Видин

ГПЧЕ "Йордан Радичков" - Видин

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"