За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
36625
снимки


Благоевград (1882)
Бургас (2683)
Варна (1200)
Велико Търново (3067)
Видин (472)
Враца (652)
Габрово (1103)
Добрич (614)
Кърджали (515)
Кюстендил (550)
Ловеч (682)
Монтана (876)
Пазарджик (1033)
Перник (1179)
Плевен (1677)
Пловдив (3422)
Разград (745)
Русе (837)
Силистра (130)
Сливен (1919)
Смолян (673)
София-град (3294)
София-област (1068)
Стара Загора (1906)
Търговище (1323)
Хасково (1306)
Шумен (1163)
Ямбол (654)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125941
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3068)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7486)
Пловдив (12310)
Разград (1617)
Русе (3238)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15519)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4056)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156274
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11708)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21842)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 


ПГТС "Арх. Йордан Миланов" - Перник

ТПГ "Мария Кюри" - Перник

ПГ по икономика - Перник

ПГОТ "Свети Иван Рилски" - Перник

НУ"АРХИМ.ЗИНОВИЙ" - Радомир

Т П Г "Никола Йонков Вапцаров" - Радомир

ПГТ"Юрий Гагарин" - Радомир

НУ "Единство" - Плевен

НУ"Отец Паисий" - Плевен

НУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Славяново

ОУ "Д-р П.Берон" - Плевен

ОУ "Св. Климент Охридски" - Плевен

ОУ "В.Левски" - Плевен

ОУ "Й. Йовков" - Плевен

ОУ"Хр Ботев" - Мечка

ОУ "Васил Левски" - Беглеж

ОУ"Христо Ботев" - Пелишат

ОУ "Антон Страшимиров" - Бохот

ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - Търнене

МГ "Гео Милев" - Плевен

ГПЧЕ-Плевен - Плевен

СОУ "Анастасия Димитрова" - Плевен

СОУ"Хр.Смирненски" - Плевен

СУ "Г. Бенковски" - Плевен

ДФСГ "Интелект" - Плевен

ПГ по МЕТ - Плевен

ПГХВТ _Плевен - Плевен

ПГ по транспорт - Плевен

ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" - Плевен

ПГРТО - Плевен

ПГ по туризъм - Плевен - Плевен

ПГХТ "Юрий Гагарин" - Червен бряг

ТГ "В. Априлов" - Червен бряг

ОУ"Хр. Ботев" - Одърне

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Долни Дъбник

СОУ "Христо Ботев" - Долни Дъбник

ПГСС "Проф. Иван Иванов" - Долни Дъбник

ПУИ "А.Киселинчев" - Долни Дъбник

ОУ"Н.Рилски" - Обнова

СОУ "Димчо Дебелянов " - Белене

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"