За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
36625
снимки


Благоевград (1882)
Бургас (2683)
Варна (1200)
Велико Търново (3067)
Видин (472)
Враца (652)
Габрово (1103)
Добрич (614)
Кърджали (515)
Кюстендил (550)
Ловеч (682)
Монтана (876)
Пазарджик (1033)
Перник (1179)
Плевен (1677)
Пловдив (3422)
Разград (745)
Русе (837)
Силистра (130)
Сливен (1919)
Смолян (673)
София-град (3294)
София-област (1068)
Стара Загора (1906)
Търговище (1323)
Хасково (1306)
Шумен (1163)
Ямбол (654)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125941
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3068)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7486)
Пловдив (12310)
Разград (1617)
Русе (3238)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15519)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4056)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156274
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11708)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21842)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 

ПГИ "Ив. Илиев" - Благоевград

Клуб Поетично слово


Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Клуб Обработка на счетоводната информация - 1


Първа представителна изява

Първа представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Клуб Обработка на счетоводната информация - 2


Първа представителна изява

Първа представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Клуб Роден край - 1


Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Клуб Роден край - 2


Роден край 2

Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Клуб Стенография и бързо учене


Първа представителна изява

Първа представителна изява

Първа представителна изява

Клуб Бизнес етикет - 1


Представителна изява

Представителна изява

Клуб Бизнес етикет - 2


Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Клуб Да бъдем заедно


Първа представителна изява

Първа представителна изява

Първа представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Клуб Счетоводна къща - 1


Първа представителна изява 1 на клуб "Счетоводна къща 1"

Първа представителна изява 1 на клуб "Счетоводна къща 1"

Първа представителна изява 1 на клуб "Счетоводна къща 1"

Първа представителна изява на клуб"Счетоводна къща-1"

Клуб Счетоводна къща - 2


Първа представителна изява

Първа представителна изява

Посещение на учениците от клуб

Посещение на учениците от клуб \

Посещение на учениците от клуб \\

Посещение на учениците от клуб

Посещение на учениците от клуб

Посещение на учениците от клуб

Посещение на учениците от клуб "Счетоводна къща - 2" в НСИ - Благоевград

Посещение в НСИ - Благоевград

Посещение в НСИ - Благоевград

Посещение в НСИ - Благоевград

Посещение в НСИ - Благоевград

Посещение в НСИ - Благоевград

Клуб Приемственост и съхранение на българските традиции, бит и култура


Първа представителна изява

Първа представителна изява

Първа представителна изява

Първа представителна изява

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"