За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
36625
снимки


Благоевград (1882)
Бургас (2683)
Варна (1200)
Велико Търново (3067)
Видин (472)
Враца (652)
Габрово (1103)
Добрич (614)
Кърджали (515)
Кюстендил (550)
Ловеч (682)
Монтана (876)
Пазарджик (1033)
Перник (1179)
Плевен (1677)
Пловдив (3422)
Разград (745)
Русе (837)
Силистра (130)
Сливен (1919)
Смолян (673)
София-град (3294)
София-област (1068)
Стара Загора (1906)
Търговище (1323)
Хасково (1306)
Шумен (1163)
Ямбол (654)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125941
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3068)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7486)
Пловдив (12310)
Разград (1617)
Русе (3238)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15519)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4056)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156274
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11708)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21842)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 

ПГИТ "Проф.д-р Ас.Златаров" - Петрич

Обща галерия


ролева игра "Имам ли право на това?"

ролева игра \

ролева игра \\

ролева игра \\\\

ролева игра \\\\\\\\

ролева игра \\\\\\\\\\\\\\\\

ролева игра \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ролева игра \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

клуб Правата на детето


"Какви записани права трябва да имат децата?"

\

ролева игра "Каква е тайната на моето име?"

ролева игра \\

ролева игра \\\\

ролева игра \\\\\\\\

ролева игра \\\\\\\\\\\\\\\\

ролева игра \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ролева игра \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

права и задължения

“Подходяща и неподходяща работа”- обсъждане (работа в групи) и дискусия за “мъжките” и “женските” роли.

“Подходяща и неподходяща работа”- обсъждане (работа в групи) и дискусия за “мъжките” и “женските” роли.

“Подходяща и неподходяща работа”- обсъждане (работа в групи) и дискусия за “мъжките” и “женските” роли.

“Подходяща и неподходяща работа”- обсъждане (работа в групи) и дискусия за “мъжките” и “женските” роли.

клуб Реклама


изработване на мартенички

изработване на мартенички

изработване на мартенички

изработване на мартенички

изработване на мартенички

изработване на мартенички

изработване на мартенички

изработване на мартенички

изработване на мартенички

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"