За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
36625
снимки


Благоевград (1882)
Бургас (2683)
Варна (1200)
Велико Търново (3067)
Видин (472)
Враца (652)
Габрово (1103)
Добрич (614)
Кърджали (515)
Кюстендил (550)
Ловеч (682)
Монтана (876)
Пазарджик (1033)
Перник (1179)
Плевен (1677)
Пловдив (3422)
Разград (745)
Русе (837)
Силистра (130)
Сливен (1919)
Смолян (673)
София-град (3294)
София-област (1068)
Стара Загора (1906)
Търговище (1323)
Хасково (1306)
Шумен (1163)
Ямбол (654)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125941
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3068)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7486)
Пловдив (12310)
Разград (1617)
Русе (3238)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15519)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4056)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156274
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11708)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21842)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 

ОУ "Св. Климент Охридски" - Дебрен

Обща галерия


Клуб "Цвят и магия"

Клуб "Цвят и магия"

Клуб "Цвят и магия"

Клуб "Цвят и магия"

Клуб "Цвят и магия"

клуб Математиката - лесна и полезна


Математическо състезание

Математическо състезание

Математическо състезание

Математическо състезание

Математическо състезание

Математическо състезание

Математическо състезание

Математическо състезание

Забавна математика

Забавна математика

Забавна математика

Забавна математика

клуб Етнография и фолклор


Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Подреждане на стари снимки в албум

Подреждане на стари снимки в албум

Подреждане на стари снимки в албум

клуб Аз, компютърът и Интернет


Игри в мрежа.Състезание

Игри в мрежа.Състезание

Игри в мрежа.Състезание

Игри в мрежа.Състезание

Игри в мрежа.Състезание

клуб Моето населено място


малките архитекти

малките архитекти

малките архитекти

планувам бизнес

планувам бизнес

планувам бизнес

планувам бизнес

малки природозащитници

Нашият клуб

Противопожарна обезопасност на сградата

Противопожарна обезопасност на сградата

Противопожарна обезопасност на сградата

Противопожарна обезопасност на сградата

клуб Нашето семейство


Да открием на картата

Да открием на картата

Да открием на картата

Да открием на картата

Да открием на картата

Да открием на картата

Да открием на картата

Да открием на картата

клуб Денс - Аеробик


Денс - Аеробик

Клуб "Денс - Аеробик

Клуб "Денс - Аеробик

Клуб "Денс - Аеробик

Клуб "Денс - Аеробик

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"