За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
36625
снимки


Благоевград (1882)
Бургас (2683)
Варна (1200)
Велико Търново (3067)
Видин (472)
Враца (652)
Габрово (1103)
Добрич (614)
Кърджали (515)
Кюстендил (550)
Ловеч (682)
Монтана (876)
Пазарджик (1033)
Перник (1179)
Плевен (1677)
Пловдив (3422)
Разград (745)
Русе (837)
Силистра (130)
Сливен (1919)
Смолян (673)
София-град (3294)
София-област (1068)
Стара Загора (1906)
Търговище (1323)
Хасково (1306)
Шумен (1163)
Ямбол (654)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125941
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3068)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7486)
Пловдив (12310)
Разград (1617)
Русе (3238)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15519)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4056)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156274
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11708)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21842)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 

ОУ Дъбница - Дъбница

Обща галерия


Основно училище "Христо Ботев", Дъбница

История на моето училище

История на моето училище

Оказване на първа долекарска помощ в училище

Клуб "Бърза помощ в училище"

Клуб "Млад журналист"


Клуб "Млад журналист"

Даване име на вестника и изработване на дизайн

Даване име на вестника и изработване на дизайн

Даване име на вестника и изработване на дизайн

Даване име на вестника и изработване на дизайн

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

История на моето училище

Клуб "Млад приложник"


Клуб "Млад приложник"

Събиране на природни материали

Подарък за мама

Клуб "Приказен свят"


Клуб "Приказен свят"

Клуб "Моделирам и творя"


Клуб "Моделирам и творя"

Клуб "Бърза помощ в училище"


Клуб "Бърза помощ в училище"

Оказване на първа долекарска помощ

Оказване на първа долекарска помощ

Оказване на първа долекарска помощ

Клуб"Бърза помощ в училище"

Превръзка на дланта

Клуб "Бърза помощ в училище"

Превръзка на дланта

Обездвижване на счупена ръка

Клуб "Народно пеене и тамбура"


Клуб "Народна пеене и тамбура"

Разучаваме новата песен

Клуб "Моят приятел - компютърът


Клуб "Моят приятел - компютърът"

мониторинг

мониторинг

мониторинг

Клуб "Творчеството на боичките"


Клуб "Творчеството на боичките"

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"