За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
36625
снимки


Благоевград (1882)
Бургас (2683)
Варна (1200)
Велико Търново (3067)
Видин (472)
Враца (652)
Габрово (1103)
Добрич (614)
Кърджали (515)
Кюстендил (550)
Ловеч (682)
Монтана (876)
Пазарджик (1033)
Перник (1179)
Плевен (1677)
Пловдив (3422)
Разград (745)
Русе (837)
Силистра (130)
Сливен (1919)
Смолян (673)
София-град (3294)
София-област (1068)
Стара Загора (1906)
Търговище (1323)
Хасково (1306)
Шумен (1163)
Ямбол (654)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125941
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3068)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7486)
Пловдив (12310)
Разград (1617)
Русе (3238)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15519)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4056)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156274
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11708)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21842)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 

ГПЧЕ-Плевен - Плевен

Обща галерия


Работна група от клуба-за дебата срещу насилието срещу животните

Заедно с нашите семейства. Коледа е!

Аз и моите съученици

Коледните вълнения на Врабчо

Коледните вълнения на Врабчо

Аз и моите съученици

Ателие "Приказен свят"

Арт ателие "Дъга"

В библиотеката

участие в благотворителен базар" Българската коледа"

Занимание в клуб "На ТИ с ИТ"

и за нас е трудно

Представително занятие

Представително занятие

представително анятие наклуб"Приятелинафизиката"

представително анятие наклуб\

Представително занятие

клуб "Моят приятел компютъра"


да започваме

и аз участвам

всички на работа

край на работния ден

напред

героите са уморени

клуб "По стъпките на Ада"


започваме

готови сме

продължаваме с нови сили

продължаваме с нови сили

готови сме

клуб "Ада Лъвлейс"


началото е трудно

и за нас е трудно

всичко е наред

какво ли ни чака

клуб "На ТИ с ИТ"


Създаване на рекламни материали

Създаване на рекламни материали

Изработените брошури

Изработените лога

клуб "Моят свят"


Заедно с нашите семейства

Заедно с нашите семейства. Коледа е!

Моят свят (представителни изяви)

Ние си приличаме, ние сме различни - тренинг

Ние си приличаме, ние сме различни - тренинг

Аз, малкият човек

Аз, малкият човек

Аз, малкият човек

Аз и моите съученици

Аз живея в хармония

Моят свят (представителни изяви)

Моят свят (представителни изяви)

Моят свят (представителни изяви)

ателие "Млад приложник"


участие в благотворителен базар\

клуб "Обичам да рисувам"


В библиотеката

В библиотеката

Сръчни ръце

студио "Детско театрално студио"


Коледните вълнения на Врабчо

Коледните вълнения на Врабчо

Коледните вълнения на Врабчо

Коледните вълнения на Врабчо

клуб "Приятели на физиката"


Представително занятие

Представително занятие

Представително занятие

Представително занятие

Представително занятие

Представително занятие

Представително занятие

клуб "Светът в моята тетрадка"


Репортерите на вестник Звънче, 2014г.

Интервю

Редакторът

Добрите обноски

ателие "Вторият живот на пластмасовата торбичка"


Кукери

Благотворителен базар

Благотворителен базар

Стъкло -декупаж

арт-ателие "Дъга"


Развиване на креативността - тренинг

Развиване на креативността - тренинг

Развиване на креативността - тренинг

Развиване на креативността - тренинг

Развиване на креативността - тренинг

Рисуваме с акварели

Рисуваме с акварели

Рисуваме с акварели

Рисуваме с акварели

ателие "Приказен свят"


Илюстрираме нашите приказки

Илюстрираме нашите приказки

Изработваме книгоразделители

Илюстрация от книжката "Седем коледни истории"

Илюстрация от книжката "Седем коледни истории"

Представяме нашата книга "Седем коледни истории"

Представяме нашата книга "Седем коледни истории"

Седем коледни истории

клуб "Дебати"


Работна група от клуба-за дебата срещу насилието срещу животните

Работна група от клуба-за дебата срещу насилието срещу животните

Работа върху дебат за насилието срещу животните-утвърждаваща теза

Представително занятие

Представително занятие

Представително занятие

клуб "Успешно поведение на младия човек"


Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"