За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
124487
снимки


Благоевград (6287)
Бургас (5818)
Варна (6513)
Велико Търново (7575)
Видин (1459)
Враца (2189)
Габрово (2678)
Добрич (2766)
Кърджали (2123)
Кюстендил (1645)
Ловеч (3025)
Монтана (2933)
Пазарджик (4899)
Перник (3401)
Плевен (7399)
Пловдив (12270)
Разград (1573)
Русе (3213)
Силистра (483)
Сливен (4865)
Смолян (2422)
София-град (15209)
София-област (4637)
Стара Загора (4719)
Търговище (3330)
Хасково (4046)
Шумен (3473)
Ямбол (3537)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156241
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11682)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21835)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 

ПГССТ - Бяла

Обща галерия


Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

Изложба 24.05.2014 г.

клуб Европейска кухня


клуб "Европейска кухня"

клуб "Европейска кухня"

клуб "Европейска кухня"

клуб "Европейска кухня"

клуб Арт-клуб


Арт клуб (рисуване върху текстил)

Арт клуб (рисуване върху текстил)

Арт клуб (графити върху външна мазилка)

Арт клуб (графити върху външна мазилка)

Арт клуб (графити върху външна мазилка)

Арт клуб (стъклопис)

Арт клуб (изработване на бижута и аксесоари)

Арт клуб (изработване на бижута и аксесоари)

Арт клуб (изработване на бижута и аксесоари)

Арт клуб

Арт клуб

Арт клуб

клуб Аз-фотографът


Аз-фотографът (снимки природа)

Аз-фотографът (снимки природа)

Аз-фотографът (снимки природа)

Аз-фотографът (снимки природа)

Аз-фотографът (снимки природа)

Аз-фотографът (снимки природа)

Аз-фотографът (снимки природа)

Аз-фотографът (снимки природа)

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2014
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"