За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
57746
снимки


Благоевград (2975)
Бургас (2040)
Варна (2712)
Велико Търново (3198)
Видин (584)
Враца (1188)
Габрово (1344)
Добрич (1427)
Кърджали (1070)
Кюстендил (824)
Ловеч (1654)
Монтана (1209)
Пазарджик (2090)
Перник (1242)
Плевен (3312)
Пловдив (5979)
Разград (526)
Русе (963)
Силистра (261)
Сливен (3229)
Смолян (1310)
София-град (5838)
София-област (2269)
Стара Загора (2490)
Търговище (2241)
Хасково (2113)
Шумен (1766)
Ямбол (1892)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
155993
снимки


Благоевград (9246)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3717)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8184)
Пловдив (11660)
Разград (1712)
Русе (4261)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21732)
София-област (4268)
Стара Загора (6288)
Търговище (4274)
Хасково (5917)
Шумен (4592)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75568
снимки


Благоевград (3870)
Бургас (3790)
Варна (5803)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3273)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 

ПГССТ - Бяла

клуб Европейска кухня


клуб "Европейска кухня"

клуб "Европейска кухня"

клуб "Европейска кухня"

клуб "Европейска кухня"

клуб Арт-клуб


клуб "Аз фотографът"

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2013
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"