За учебната 2014/2015 г. в галерията са качени
36625
снимки


Благоевград (1882)
Бургас (2683)
Варна (1200)
Велико Търново (3067)
Видин (472)
Враца (652)
Габрово (1103)
Добрич (614)
Кърджали (515)
Кюстендил (550)
Ловеч (682)
Монтана (876)
Пазарджик (1033)
Перник (1179)
Плевен (1677)
Пловдив (3422)
Разград (745)
Русе (837)
Силистра (130)
Сливен (1919)
Смолян (673)
София-град (3294)
София-област (1068)
Стара Загора (1906)
Търговище (1323)
Хасково (1306)
Шумен (1163)
Ямбол (654)


За учебната 2013/2014 г. в галерията са качени
125941
снимки


Благоевград (6334)
Бургас (5977)
Варна (6572)
Велико Търново (7682)
Видин (1477)
Враца (2220)
Габрово (2690)
Добрич (2777)
Кърджали (2130)
Кюстендил (1662)
Ловеч (3068)
Монтана (2980)
Пазарджик (4926)
Перник (3401)
Плевен (7486)
Пловдив (12310)
Разград (1617)
Русе (3238)
Силистра (497)
Сливен (4911)
Смолян (2422)
София-град (15519)
София-област (4759)
Стара Загора (4780)
Търговище (3378)
Хасково (4056)
Шумен (3533)
Ямбол (3539)


За учебната 2012/2013 г. в галерията са качени
156274
снимки


Благоевград (9272)
Бургас (10083)
Варна (8648)
Велико Търново (9975)
Видин (1459)
Враца (1959)
Габрово (2970)
Добрич (4094)
Кърджали (3103)
Кюстендил (1381)
Ловеч (2849)
МОМН (7)
Монтана (3719)
Пазарджик (5764)
Перник (4099)
Плевен (8212)
Пловдив (11708)
Разград (1712)
Русе (4311)
Силистра (864)
Сливен (5978)
Смолян (3314)
София-град (21842)
София-област (4269)
Стара Загора (6291)
Търговище (4274)
Хасково (5918)
Шумен (4604)
Ямбол (3595)


За учебната 2011/2012 г. в галерията са качени
75600
снимки


Благоевград (3888)
Бургас (3790)
Варна (5806)
Велико Търново (4836)
Видин (782)
Враца (1073)
Габрово (1570)
Добрич (2336)
Кърджали (1565)
Кюстендил (925)
Ловеч (1810)
Монтана (1911)
Пазарджик (2212)
Перник (2058)
Плевен (3284)
Пловдив (4155)
Разград (1230)
Русе (2492)
Силистра (973)
Сливен (2084)
Смолян (1662)
София-град (12943)
София-област (2113)
Стара Загора (2665)
Търговище (1447)
Хасково (2817)
Шумен (1883)
Ямбол (1289)

 

5 СОУ - Сливен

Клуб I T - Мания


kino

kino

kino

kino

kino

FINAL 2015

FINAL 2015

FINAL 2015

FINAL 2015

Клуб I T - Мания


FINAL 2015

FINAL 2015

FINAL 2015

Клуб Европейска култура


представяне

представяне

Клуб Приятели на природата


Биологични особености на царския орел.Интерактивни игри

Биологични особености на царския орел.Интерактивни игри

Биологични особености на царския орел.Интерактивни игри

Биологични особености на царския орел.Интерактивни игри

Биологични особености на царския орел.Интерактивни игри

Биологични особености на царския орел.Интерактивни игри

Пътят на реката. Отборна игра

Пътят на реката. Отборна игра

Пътят на реката. Отборна игра

Пленер "Птиците"

Пленер "Птиците"

Пленер "Птиците"

Пленер "Птиците"

Пленер "Птиците"

Пленер "Птиците"

Пленер "Птиците"

Пленер "Птиците"

Пленер "Птиците"

Пленер "Птиците"

Запознаване със защитени растения и животни

Запознаване със защитени растения и животни

Запознаване със защитени растения и животни

Запознаване със защитени растения и животни

Запознаване със защитени растения и животни

Изработване на контейнери за разделно събиране на отпадъци

Изработване на контейнери за разделно събиране на отпадъци

Изработване на контейнери за разделно събиране на отпадъци

Изработване на контейнери за разделно събиране на отпадъци

Изработване на контейнери за разделно събиране на отпадъци

Изработване на контейнери за разделно събиране на отпадъци

Изработване на контейнери за разделно събиране на отпадъци

Приятели на природата - в началото

Получаване на рециклирана хартия

Получаване на рециклирана хартия

Получаване на рециклирана хартия

Получаване на рециклирана хартия

Получаване на рециклирана хартия

Получаване на рециклирана хартия

Засаждане на цветя

Засаждане на цветя

Засаждане на цветя

Изработване на хранилки за птици

Изработване на хранилки за птици

Изработване на хранилки за птици

Изработване на хранилки за птици

Изработване на хранилки за птици

Изработване на хранилки за птици

Изработване на хранилки за птици

Изработване на хранилки за птици

Изработване на хранилки за птици

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Изработване на проект на местност с природни материали

Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Представителна изява

Секция Спорт и здраве


представяне

представяне

представяне

Клуб Народни ритми


zanqtie

zanqtie

zanqtie

zanqtie

zanqtie

zanqtie

Клуб Искам да успея


Коледна благотворителна кампания

Коледна благотворителна кампания

Коледна благотворителна кампания

Коледна благотворителна кампания

Коледна благотворителна кампания

Коледна благотворителна кампания

Коледна благотворителна кампания

Коледна благотворителна кампания

Златна есен . Богатствата на есента. Изложба в училище.

Златна есен . Богатствата на есента. Изложба в училище.

Благотворителност. Посещение в БЧК - гр. Сливен

Благотворителност. Посещение в БЧК - гр. Сливен

Благотворителност. Посещение в БЧК - гр. Сливен

Благотворителност. Посещение в БЧК - гр. Сливен

Благотворителност. Посещение в БЧК - гр. Сливен

Благотворителност. Посещение в БЧК - гр. Сливен

Благотворителност. Посещение в БЧК - гр. Сливен

Мартенска благотворителна кампания.

Мартенска благотворителна кампания.

Мартенска благотворителна кампания.

Мартенска благотворителна кампания.

Мартенска благотворителна кампания.

Мартенска благотворителна кампания.

Мартенска благотворителна кампания.

Мартенска благотворителна кампания.

Представително занятие. Аз имам златно сърце!

Представително занятие. Аз имам златно сърце!

Представително занятие. Аз имам златно сърце!

Клуб Херодот


Клуб Херодот

Клуб Херодот

Клуб Херодот

Клуб Херодот

Клуб Херодот

Клуб Етнография


Коледуване

В Музея на Текстилната индустрия

Празници през есента

В Музея на Текстилната индустрия

Началото

Началото

Табло за зимните празници и обичаи

Андрей с емблемата на клуба

Кукерски маски

За баба Марта

За баба Марта

Табло за пролетните празници и обичаи

В къща-музей "Хаджи Димитър"

В къща-музей "Хаджи Димитър"

В къща-музей "Хаджи Димитър"

В къща-музей "Хаджи Димитър"

Подготовка за представителната изява

Подготовка за представителната изява

Да покажем какво можем

Танцът започва всеки момент

Всички заедно

Лазарките в готовност

Всички заедно

Хайдушки танц -представително занятие

Лазарки представяне

Клуб Традиция


Работилница на баба Марта

Подарък за мама

Табло за националния празник

Изработване на коледна украса

Спомен за Васил Левски

Представителна изява

Представителна изява

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"